Episode 2

full
Published on:

2nd Aug 2023

Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị gì không

02 Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì không

Câu hỏi:

Khi tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở địa ngục, ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì hay không?

Trả lời:

Đức Mục Kiền Liên là vị có thần thông. Khi tiếp xúc với chúng sinh ở địa ngục, không ảnh hưởng gì, giống như người ở thế gian mà có chức lớn vào thăm tù nhân ở trong nhà tù vậy. Không bị ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

02 Khi tiếp xúc chúng sanh ở địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì không

Câu hỏi:

Khi tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở địa ngục, ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì hay không?

Trả lời:

Đức Mục Kiền Liên là vị có thần thông. Khi tiếp xúc với chúng sinh ở địa ngục, không ảnh hưởng gì, giống như người ở thế gian mà có chức lớn vào thăm tù nhân ở trong nhà tù vậy. Không bị ảnh hưởng gì.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien