Episode 3

full
Published on:

2nd Aug 2023

Cửa xuống địa ngục ở đâu trên trái đất 03-04

03 Cửa xuống địa ngục ở đâu trên trái đất 03-04

Câu hỏi:

Cửa xuống địa ngục là nơi nào trên trái đất này. Người bình thường và các phương tiện khoa học hiện đại ngày nay có thể nhận ra địa điểm đó hay không?

Trả lời:

Cửa xuống địa ngục ở trên trái đất này là ở trong trung tâm của núi Hy Mã Lạp Sơn. Người có con mắt hồng ngoại phân giải thật cao thì sẽ thấy cửa địa ngục này. Khi loài người phát minh ra kính hồng ngoại có phân giải thật cao nói chuyện được với cõi âm thì người cõi âm dẫn đến cửa địa ngục.

Câu hỏi:

Địa ngục có 18 tầng. Vậy mỗi tầng có cửa riêng không, được phân bố ở đâu, hay chỉ có một cửa duy nhất để vào các tầng địa ngục?

Trả lời:

Địa ngục có 18 tầng, ở núi Hy Mã Lạp Sơn là chính. Mỗi tầng độ sâu trung bình là 1.000 mét. Tất cả các núi lớn ở trái đất đều có địa ngục gọi là địa ngục vùng.

Địa ngục duy nhất chỉ có một cửa, do vị Thần giữ địa ngục canh giữ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

03 Cửa xuống địa ngục ở đâu trên trái đất 03-04

Câu hỏi:

Cửa xuống địa ngục là nơi nào trên trái đất này. Người bình thường và các phương tiện khoa học hiện đại ngày nay có thể nhận ra địa điểm đó hay không?

Trả lời:

Cửa xuống địa ngục ở trên trái đất này là ở trong trung tâm của núi Hy Mã Lạp Sơn. Người có con mắt hồng ngoại phân giải thật cao thì sẽ thấy cửa địa ngục này. Khi loài người phát minh ra kính hồng ngoại có phân giải thật cao nói chuyện được với cõi âm thì người cõi âm dẫn đến cửa địa ngục.

Câu hỏi:

Địa ngục có 18 tầng. Vậy mỗi tầng có cửa riêng không, được phân bố ở đâu, hay chỉ có một cửa duy nhất để vào các tầng địa ngục?

Trả lời:

Địa ngục có 18 tầng, ở núi Hy Mã Lạp Sơn là chính. Mỗi tầng độ sâu trung bình là 1.000 mét. Tất cả các núi lớn ở trái đất đều có địa ngục gọi là địa ngục vùng.

Địa ngục duy nhất chỉ có một cửa, do vị Thần giữ địa ngục canh giữ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien