Episode 66

full
Published on:

2nd Aug 2023

Khi chết, thân trung ấm xuất ra ở đâu, thời gian xuất 83-84

66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra tại đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84

Câu hỏi:

Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không?

Trả lời:

Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như sau: 

- Một, đảnh - giải thoát.

- Hai, mặt và mắt - sanh thiên.

- Ba, ngực - làm thần.

- Bốn, tim - làm người.

- Năm, đầu gối - làm ngạ quỷ.

- Sáu, bàn chân - xuống địa ngục.

- Bảy, hoa báo - không chết được, nằm hoài.

Câu hỏi:

Người có công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức ít thì thời gian xuất trung ấm thân sẽ có sự khác nhau, thời gian từ 5 phút - 30 phút đến 8 tiếng là do điều gì quyết định khiến có sự khác biệt về thời gian xuất ra như vậy?

Trả lời:

Đây là công thức nhân quả ở thế giới vật lý này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra tại đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84

Câu hỏi:

Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không?

Trả lời:

Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như sau:

+ Một, đảnh - giải thoát.

+ Hai, mặt và mắt - sanh thiên.

+ Ba, ngực - làm thần.

+ Bốn, tim - làm người.

+ Năm, đầu gối - làm ngạ quỷ.

+ Sáu, bàn chân - xuống địa ngục.

+ Bảy, hoa báo - không chết được, nằm hoài.

Câu hỏi:

Người có công đức vô lượng, công đức nhiều, công đức ít thì thời gian xuất trung ấm thân sẽ có sự khác nhau, thời gian từ 5 phút - 30 phút đến 8 tiếng là do điều gì quyết định khiến có sự khác biệt về thời gian xuất ra như vậy?

Trả lời:

Đây là công thức nhân quả ở thế giới vật lý này.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien