Episode 65

full
Published on:

2nd Aug 2023

Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82

65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82

Câu hỏi:

Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này?

Trả lời:

Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau:

- Một, con người này có tần số điện từ âm rất nhiều.

- Hai, họ ngồi thiền muốn xuất hồn, thì loài cô hồn giúp họ.

Câu hỏi:

Con người bệnh do ngồi thiền mà có xuất trung ấm thân ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Vậy trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể như thế nào, lớn nhỏ dài rộng ra sao mà có thể thấy và cảm nhận được một cách phi thường như vậy?

Trả lời:

Người do bệnh hoặc do ngồi thiền mà thấy trung ấm thân xuất ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể lớn nhỏ dài rộng được một cách phi thường như thế, phần này cũng do thập loại thánh lang thang giúp họ đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82

Câu hỏi:

Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này?

Trả lời:

Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau:

+ Một, con người này có tần số điện từ âm rất nhiều.

+ Hai, họ ngồi thiền muốn xuất hồn, thì loài cô hồn giúp họ.

Câu hỏi:

Con người bệnh do ngồi thiền mà có xuất trung ấm thân ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Vậy trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể như thế nào, lớn nhỏ dài rộng ra sao mà có thể thấy và cảm nhận được một cách phi thường như vậy?

Trả lời:

Người do bệnh hoặc do ngồi thiền mà thấy trung ấm thân xuất ra khỏi cơ thể, nhìn thấy được một phạm vi rất rộng rất xa. Trung ấm thân này có khả năng biến chuyển hình thể lớn nhỏ dài rộng được một cách phi thường như thế, phần này cũng do thập loại thánh lang thang giúp họ đó.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien