Episode 67

full
Published on:

2nd Aug 2023

Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào 85-86

67 Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào, nói người khác biết được không 85-86

Câu hỏi:

Trước khi chết 3 ngày, vị Thần quản lý nhân quả sẽ có sự báo trước, chỉ có người học và hiểu Thiền tông mới có thể nhận ra dấu hiệu này. Tuy nhiên, trong số những người học Thiền tông, không phải ai cũng có thể nhận dạng ra sự báo hiệu này một cách rõ ràng. Vậy, điều gì đã tạo ra sự khác biệt này?

Trả lời:

Tất cả những người tu Thiền tông mà muốn được vị thần báo trước rõ ràng, thì người này phải tu Thiền tông cho thật đúng, thì vị thần quản lý mới báo cho người tu biết, còn tu sai Thiền tông thì vị thần quản lý không báo. Vì người này phải vào loài cô hồn sống hay vào Hầm lửa lớn, nên mất ưu tiên này.

Câu hỏi:

Khi đã nhận ra dấu hiệu báo trước cái chết trước đó 3 ngày, người học Thiền tông có nên báo trước với người thân, với gia đình hay với đồng môn của mình hay không để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi ra đi? Điều cần phải lưu ý nhất là gì? Xin hướng dẫn cho chúng tôi!

Trả lời:

Nếu người tu Thiền tông nào mà được vị Thần báo trước 3 ngày, thì cũng nên báo khéo với người thân để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi người tu Thiền tông ra đi. Nhưng tuyệt đối không đồn ầm lên, nhất là đi khoe với người khác, vì sao? Vì đây là ân huệ, không được phổ biến rộng rãi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

67 Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào, nói người khác biết được không 85-86

Câu hỏi:

Trước khi chết 3 ngày, vị Thần quản lý nhân quả sẽ có sự báo trước, chỉ có người học và hiểu Thiền tông mới có thể nhận ra dấu hiệu này. Tuy nhiên, trong số những người học Thiền tông, không phải ai cũng có thể nhận dạng ra sự báo hiệu này một cách rõ ràng. Vậy, điều gì đã tạo ra sự khác biệt này?

Trả lời:

Tất cả những người tu Thiền tông mà muốn được vị thần báo trước rõ ràng, thì người này phải tu Thiền tông cho thật đúng, thì vị thần quản lý mới báo cho người tu biết, còn tu sai Thiền tông thì vị thần quản lý không báo. Vì người này phải vào loài cô hồn sống hay vào Hầm lửa lớn, nên mất ưu tiên này.

Câu hỏi:

Khi đã nhận ra dấu hiệu báo trước cái chết trước đó 3 ngày, người học Thiền tông có nên báo trước với người thân, với gia đình hay với đồng môn của mình hay không để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi ra đi? Điều cần phải lưu ý nhất là gì? Xin hướng dẫn cho chúng tôi!

Trả lời:

Nếu người tu Thiền tông nào mà được vị Thần báo trước 3 ngày, thì cũng nên báo khéo với người thân để có sự trợ giúp thu xếp mọi việc trước khi người tu Thiền tông ra đi. Nhưng tuyệt đối không đồn ầm lên, nhất là đi khoe với người khác, vì sao? Vì đây là ân huệ, không được phổ biến rộng rãi.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien