Episode 62

full
Published on:

17th Jul 2022

Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường Hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có thể giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Bởi vì nên nhớ là, ở thế gian này người ta làm cái gì gọi là liên can đó. Con giúp người ta phạm pháp cái gì là con bị liên can đó. Giống tội nhau. Còn con không có liên can, thì không ăn thua gì. 

Con nên nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt. Giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Ai quản lý con, là ông Thần quản lý. Ông Thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà nguyên tắc ông không nói. Không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này.

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có duyên họ nhận được thì người chia sẻ có công đức. Ngược lại có người căm ghét, không ưa pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông thì họ sẽ phá, họ sẽ chê. Thì người chia sẻ đã vô tình tạo cho họ con đường Hỏa ngục. Thì người chia sẻ có bị nhân quả gì không ạ? Có thể giải thoát được không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Bởi vì nên nhớ là, ở thế gian này người ta làm cái gì gọi là liên can đó. Con giúp người ta phạm pháp cái gì là con bị liên can đó. Giống tội nhau. Còn con không có liên can, thì không ăn thua gì.

Con nên nhớ chỗ này nè. Con giúp người ta được cái này thì tốt. Giúp người ta mà con có cái ý đồ là khác. Ai quản lý con, là ông Thần quản lý. Ông Thần quản lý thấy con làm gì ông biết hết đó. Nhưng mà nguyên tắc ông không nói. Không nhắc nhở gì hết đó. Sau cùng ông thực thi nhân quả thôi. Đó, phải hiểu cơ bản này.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien