Episode 63

full
Published on:

17th Jul 2022

Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không

63 Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không

Trò hỏi:

Thưa Thầy, có người giúp đỡ người khác tu theo pháp môn Thiền Tông. Nhưng thời gian sau, người được giúp kia không còn mặn mà với pháp môn Thiền tông nữa. Thậm chí họ quay lại tu các pháp môn khác hoặc quay lại phá. Thì người giúp đỡ những người đó có công đức không hoặc công đức có bị bôi đen không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Cái người chủ trương người ta bị. Chứ người kia người ta vô tình người ta không bị. Ban đầu con giúp người ta hiểu tự nhiên con có công đức thôi, còn sau không có. Còn cái người mà họ hiểu rồi sau đó họ làm sai làm trái là do họ đó, chứ người kia không biết. 

Trừ trường hợp mà con đi theo cái người làm sai thì con bị. Còn con không làm sai thôi. Mình vui vẻ mình giúp người ta, mà bây giờ người ta không theo thì mình có cái công đức từ khi mình giúp đỡ đó. Còn bây giờ người ta làm là chuyện người ta. Giúp lúc nào thì tính lúc ấy.

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

63 Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không

Trò hỏi:

Thưa Thầy, có người giúp đỡ người khác tu theo pháp môn Thiền Tông. Nhưng thời gian sau, người được giúp kia không còn mặn mà với pháp môn Thiền tông nữa. Thậm chí họ quay lại tu các pháp môn khác hoặc quay lại phá. Thì người giúp đỡ những người đó có công đức không hoặc công đức có bị bôi đen không ạ?

Thầy trả lời:

Không. Cái người chủ trương người ta bị. Chứ người kia người ta vô tình người ta không bị. Ban đầu con giúp người ta hiểu tự nhiên con có công đức thôi, còn sau không có. Còn cái người mà họ hiểu rồi sau đó họ làm sai làm trái là do họ đó, chứ người kia không biết.

Trừ trường hợp mà con đi theo cái người làm sai thì con bị. Còn con không làm sai thôi. Mình vui vẻ mình giúp người ta, mà bây giờ người ta không theo thì mình có cái công đức từ khi mình giúp đỡ đó. Còn bây giờ người ta làm là chuyện người ta. Giúp lúc nào thì tính lúc ấy.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien