Episode 61

full
Published on:

17th Jul 2022

Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, Người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông

61 Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy thực trạng hiện nay 1 số người khi gặp được pháp môn Thiền tông, họ tiếp nhận liền, có lúc kiểm thiền để cấp bí mật Thiền tông hoặc Thiền gia họ đều có những bài diễn đàn rất hay để khẳng định mình ngộ thiền 1 cách xuất sắc. Nhưng không hiểu sao, 1 thời gian sau họ lại quay lại tu các pháp môn khác. Thậm chí có người còn phản Thầy. Có phải vì họ quá nhiệt tình, nên bị thập loại Thánh dẫn đến để phá pháp môn Thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Ban đầu họ thấy cái này họ vô họ thích. Ông Thánh dẫn ông vô. Vô lấy được rồi ông Thánh dẫn ra. Cái người mà vô bằng sự thật, bằng công đức thì không phản. Cái người mà vô bằng cái Thánh nó xúi vô, vô nó lấy được rồi nó ra là vậy. 

Giống như con vô nhà người ta con lấy được đồ rồi con đi ra. Còn nhà con con không có lấy. Nếu mà sự thật, con hiểu cái này, mà con đi theo, là cái nhà của con đó. Thiền tông là của con đó.

Còn nếu con vô mà cái thiền tông không phải của con là con phải lấy cái này. Là ở ngoài nó xúi vô. Nó xúi vô, nó lấy được rồi nó đi ra. Thì mới có chuyện nó phản. Phản, chê, chửi, cướp, triệt tiêu là cái chỗ này. Thiền tông đó.

 2022/07/17 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

61 Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông

Trò hỏi:

Thưa thầy, con thấy thực trạng hiện nay 1 số người khi gặp được pháp môn Thiền tông, họ tiếp nhận liền, có lúc kiểm thiền để cấp bí mật Thiền tông hoặc Thiền gia họ đều có những bài diễn đàn rất hay để khẳng định mình ngộ thiền 1 cách xuất sắc. Nhưng không hiểu sao, 1 thời gian sau họ lại quay lại tu các pháp môn khác. Thậm chí có người còn phản Thầy. Có phải vì họ quá nhiệt tình, nên bị thập loại Thánh dẫn đến để phá pháp môn Thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Ban đầu họ thấy cái này họ vô họ thích. Ông Thánh dẫn ông vô. Vô lấy được rồi ông Thánh dẫn ra. Cái người mà vô bằng sự thật, bằng công đức thì không phản. Cái người mà vô bằng cái Thánh nó xúi vô, vô nó lấy được rồi nó ra là vậy.

Giống như con vô nhà người ta con lấy được đồ rồi con đi ra. Còn nhà con con không có lấy. Nếu mà sự thật, con hiểu cái này, mà con đi theo, là cái nhà của con đó. Thiền tông là của con đó.

Còn nếu con vô mà cái thiền tông không phải của con là con phải lấy cái này. Là ở ngoài nó xúi vô. Nó xúi vô, nó lấy được rồi nó đi ra. Thì mới có chuyện nó phản. Phản, chê, chửi, cướp, triệt tiêu là cái chỗ này. Thiền tông đó.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien