Episode 2

full
Published on:

19th Apr 2023

Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ

02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ 

Câu hỏi: 

Xin hỏi: Để hiểu đúng lời Phật dạy về càn khôn, vũ trụ, chúng sinh, vạn vật, hữu hình, vô hình… thì con người phải tìm học như thế nào là đúng đắn, khoa học, thuận lý nhất?

Trả lời:

Con người muốn học đạo đúng đắn thì phải học cơ bản như sau:

1. Đạo là gì? Phải học cho thông danh từ này.

2. Lập ra đạo là vị nào, ở đâu, mục đích lập ra đạo để làm gì? Phải biết mục đích của vị lập ra đạo này.

3. Đạo này có thực tế khoa học hay không, hay trừu tượng mơ hồ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

02 Cách học để hiểu đúng lời Phật dạy về đạo, càn khôn và vũ trụ

Câu hỏi:

Xin hỏi: Để hiểu đúng lời Phật dạy về càn khôn, vũ trụ, chúng sinh, vạn vật, hữu hình, vô hình… thì con người phải tìm học như thế nào là đúng đắn, khoa học, thuận lý nhất?

Trả lời:

Con người muốn học đạo đúng đắn thì phải học cơ bản như sau:

1/ Đạo là gì? Phải học cho thông danh từ này.

2/ Lập ra đạo là vị nào, ở đâu, mục đích lập ra đạo để làm gì? Phải biết mục đích của vị lập ra đạo này.

3/ Đạo này có thực tế khoa học hay không, hay trừu tượng mơ hồ.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien