Episode 1

full
Published on:

19th Apr 2023

Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

Câu hỏi:

Xưa nay, tôi chỉ nghe có danh từ Chùa Thiền Tông. Nay tôi lại nghe thầy Thích Chân Quang là Viện chủ của một nơi gọi là Thiền tôn. Xin hỏi nhân dân, đạo Phật có danh từ này không? 

Trả lời:

Trong đạo Phật không có danh từ Thiền tôn, mà chỉ có danh từ Thiền tông và Thiền Tiểu thừa thôi. 

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

01 Đạo Phật có danh từ thiền tôn không

Câu hỏi:

Xưa nay, tôi chỉ nghe có danh từ Chùa Thiền Tông. Nay tôi lại nghe thầy Thích Chân Quang là Viện chủ của một nơi gọi là Thiền tôn. Xin hỏi nhân dân, đạo Phật có danh từ này không?

Trả lời:

Trong đạo Phật không có danh từ Thiền tôn, mà chỉ có danh từ Thiền tông và Thiền Tiểu thừa thôi.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien