Episode 13

full
Published on:

23rd Sep 2023

Bao nhiêu hạt công đức gọi là công đức ít

13 Bao nhiêu hạt công đức gọi là công đức ít

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông có công đức ít, thì cần khoảng bao nhiêu hạt công đức trở lên thì mới được gọi là công đức ít?

Thầy trả lời:

Giờ mình tính ra ở thế gian mình, mình có tiền ít là bao nhiêu? Mình căn cứ vào cái chuyện này, ít bây giờ nó lấy cái con số, cái công đức vô lượng là 10 ngàn hạt, phân nửa ít hơn thì gọi là ít, còn từ 1,2,3 nó cũng thuộc về ít, mà nó cho đến con số là 50 thôi, 50 công đức ít thuộc về ít đó. Còn mà trên 5 ngàn, chia đôi cái 10 ngàn hạt đó, thì nó gọi là, trên 10 ngàn hạt là vô lượng, đó phải căn cứ vào cái chỗ này nè.

Chứ còn ít, còn cái con số của mình ít là có 1, 2 là nhiều, theo văn học 1 là ít, 2 là nhiều, số nhiều, 2 trở lên là số nhiều. Còn Thiền tông nó là phân biệt khác, dưới 50 chục hạt là ít, dưới 5 ngàn hạt thì nó là vừa, còn 10 ngàn hạt trở lên, vô lượng. Đây là cái lối tính của cái Ban quản lý Thần, Thánh, Tiên người ta tính cho cái loài người, loài người mình đến đây là cái thân để cho tánh Phật mượn tạo công đức, hoặc là 4 đức nữa, cái thân ở đây là cái thân công cụ mà cho người ta mượn. Mình sở dĩ mình đau bệnh, nó là do cái bên trong, chứ còn mình tứ đại, đất thì làm sao có bệnh, nó duyên hợp không được thì nó rã ra thôi, đất, nước, gió, lửa cũng vậy thôi.

Hỏi về hiểu, con người của mình là công cụ để tạo 5 loại đức, muốn tạo cái nào thì tạo, mà khi thân tứ đại nó rã thì thôi, trung ấm thân mình nó mới dẫn ra, ra thọ nghiệp, thọ nghiệp thân trở về. Gọi trung ấm thân là cái xe nó chở mà, trung là trung chuyển mà, ấm là cái bình, thân là cái hình thể, giống như con người là nó chở mình đi đâu? 5 cái nhân quả ở trái đất này, và một cái con đường trở về Phật giới. Đó, mình muốn đi đâu thì đi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien