Episode 36

full
Published on:

16th Feb 2023

Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không

36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không

Trò hỏi:

Tại sao các chùa lại có cái luật là không để tóc và không có vợ con…Như vậy thì có đúng với nguyên tắc âm dương nới thế giới này không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật không để tóc: Tức cạo đầu. Không cần trang điểm.

+ Không có vợ con: Đi là phải li gia cắt ái, nên không có vợ con.

+ Nguyên tắc Âm Dương là của Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông.

+ Pháp môn Thiền Tông học này: Đức Phật dành riêng cho người có kiến thức Khoa Học Vật Lý thật cao học, để biết 6 phần:

  1. Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.
  2. Tổ chức Phật giới.
  3. Tổ chức Tam giới.
  4. Tổ chức Địa giới.
  5. Tổ chức 8 loài ở Trái Đất.
  6. Nhiệm vụ các loài.

Gọi là Giác ngộ.

Đức Phật dạy công thức, tạo Công đức và con đường thoát ra ngoài: Sinh - già - bệnh - chết. Gọi là Giải thoát.

Dành riêng cho những người không mê tín hành.

Còn người mê tín thì chửi tối đa.

Còn người tu ham danh, thì chửi cho là điên!

Còn người tu ham tiền, thì nhờ người có sức mạnh dẹp!

Vì họ có tiền quá nhiều.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không

Trò hỏi:

Tại sao các chùa lại có cái luật là không để tóc và không có vợ con…Như vậy thì có đúng với nguyên tắc âm dương nới thế giới này không?

Thầy trả lời:

Đạo Phật không để tóc: Tức cạo đầu. Không cần trang điểm.

+ Không có vợ con: Đi là phải li gia cắt ái, nên không có vợ con.

+ Nguyên tắc Âm Dương là của Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông.

+ Pháp môn Thiền Tông học này: Đức Phật dành riêng cho người có kiến thức Khoa Học Vật Lý thật cao học, để biết 6 phần:

Tổ chức Càn khôn Vũ trụ.

Tổ chức Phật giới.

Tổ chức Tam giới.

Tổ chức Địa giới.

Tổ chức 8 loài ở Trái Đất.

Nhiệm vụ các loài.

Gọi là Giác ngộ.

Đức Phật dạy công thức, tạo Công đức và con đường thoát ra ngoài: Sinh - lão - bệnh - chết. Gọi là Giải thoát.

Dành riêng cho những người không mê tín hành.

Còn người mê tín thì chửi tối đa.

Còn người tu ham danh, thì chửi cho là điên!

Còn người tu ham tiền, thì nhờ người có sức mạnh dẹp!

Vì họ có tiền quá nhiều.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien