Episode 26

full
Published on:

2nd Aug 2023

Việc phân định Tánh Phật là nam hay nữ là khi nào

26 Việc phân định Tánh Phật là nam hay nữ là khi nào

Câu hỏi:

Việc phân định tánh Phật nào sẽ nhận điện từ dương để trở thành Nam giới, hay nhận điện từ âm để trở thành Nữ giới. Được tiến hành khi các tánh Phật còn ở trong Phật giới, hay chỉ khi vào Tam giới thì mới có sự phân định này, tiêu chuẩn nào để thực hiện sự phân định này?

Trả lời:

Việc phân định tánh phật Nam hay Nữ, vị Kim thân Phật thực hiện ở Phật giới. Tánh Phật nào muốn là tánh Phật Nam thì vị Kim thân Phật nhét tánh Phật đó vào hạt điện từ dương có đầy khắp trong Phật giới, thì tánh Phật đó là tánh Phật Nam 70%. Khi nhập Trái đất được điện từ dương của Trái đất hút vào nữa thì tánh Phật Nam này đầy đủ 100% là tánh Phật Nam.

Tánh Phật nào muốn là tánh Phật Nữ thì Vị Kim thân Phật nhét tánh Phật đó vào hạt điện từ âm có đầy khắp trong Phật giới, thì tánh Phật đó là tánh Phật Nữ, cũng đạt 70%. Khi nhập trái đất được điện từ âm của trái đất hút vào nữa, thì tánh Phật Nữ này đầy đủ 100% là tánh Phật Nữ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

26 Việc phân định Tánh Phật là nam hay nữ là khi nào

Câu hỏi:

Việc phân định tánh Phật nào sẽ nhận điện từ dương để trở thành Nam giới, hay nhận điện từ âm để trở thành Nữ giới. Được tiến hành khi các tánh Phật còn ở trong Phật giới, hay chỉ khi vào Tam giới thì mới có sự phân định này, tiêu chuẩn nào để thực hiện sự phân định này?

Trả lời:

Việc phân định tánh phật Nam hay Nữ, vị Kim thân Phật thực hiện ở Phật giới. Tánh Phật nào muốn là tánh Phật Nam thì vị Kim thân Phật nhét tánh Phật đó vào hạt điện từ dương có đầy khắp trong Phật giới, thì tánh Phật đó là tánh Phật Nam 70%. Khi nhập Trái đất được điện từ dương của Trái đất hút vào nữa thì tánh Phật Nam này đầy đủ 100% là tánh Phật Nam.

Tánh Phật nào muốn là tánh Phật Nữ thì Vị Kim thân Phật nhét tánh Phật đó vào hạt điện từ âm có đầy khắp trong Phật giới, thì tánh Phật đó là tánh Phật Nữ, cũng đạt 70%. Khi nhập trái đất được điện từ âm của trái đất hút vào nữa, thì tánh Phật Nữ này đầy đủ 100% là tánh Phật Nữ.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien