Episode 27

full
Published on:

2nd Aug 2023

Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về phật giới hay đi vào hầm lửa không

27 Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về Phật giới hay đi vào hầm lửa

Câu hỏi:

Trước khi đưa các tánh Phật vào Tam giới, các Kim thân Phật có biết trước tánh Phật nào có thể trở về, hoặc tánh Phật nào sẽ mãi mãi không trở về Phật giới không? Nếu có thì dấu hiệu gì để Kim thân Phật nhận ra điều đó?

Trả lời:

Kim thân Phật hoàn toàn không biết! Kim thân Phật chỉ biết khi nào tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp, thì Kim thân Phật xem tần số điện từ âm dương của tánh Phật đó, thì Kim thân Phật mới biết được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

27 Vị Phật có biết trước tánh Phật nào về Phật giới hay đi vào hầm lửa

Câu hỏi:

Trước khi đưa các tánh Phật vào Tam giới, các Kim thân Phật có biết trước tánh Phật nào có thể trở về, hoặc tánh Phật nào sẽ mãi mãi không trở về Phật giới không? Nếu có thì dấu hiệu gì để Kim thân Phật nhận ra điều đó?

Trả lời:

Kim thân Phật hoàn toàn không biết! Kim thân Phật chỉ biết khi nào tánh Phật mượn thân và tánh người tạo nghiệp, thì Kim thân Phật xem tần số điện từ âm dương của tánh Phật đó, thì Kim thân Phật mới biết được.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien