Episode 21

full
Published on:

3rd May 2024

Vị Phật sau khi diệt độ có phân thân quay lại trái đất làm nhiệm vụ

21 Vị Phật sau khi diệt độ có phân thân quay lại trái đất làm nhiệm vụ

Trò hỏi:

Một vị Phật đã lập Đạo và dạy Đạo xong rồi, khi diệt độ còn có nhiệm vụ là phân thân thành 1 con người Phật Nhân để vào Trái Đất hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình không ạ?

Thầy trả lời:

Một vị Phật là giáo chủ của Đạo Phật rồi, khi trở về Phật Giới thành Phật xong đúng 6 tháng sau phải trở lại tầng Bình Lưu của Trái Đất đó, để quan sát dòng Thiền Tông của mình chảy đi. Có nhiệm vụ theo sát cho đến khi nào cho công bố ra. Luôn trợ giúp pháp môn Giải Thoát của mình. Khi nào pháp môn Giải Thoát của mình không còn phổ biến nữa thì mới trở về Phật Giới và làm việc 1 trong 3 nơi của Phật Giới. Tức là được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo của Chư Vị Phật.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien