Episode 20

full
Published on:

3rd May 2024

Vị Phật nào có quyền tái nhập Ta Bà, Các vị Phật tái nhập ta bà bằng cách nào

20 Vị Phật nào có quyền tái nhập Ta Bà, Các vị Phật tái nhập ta bà bằng cách nào

Trò hỏi:

Ý 1: Tái nhập Ta Bà nghĩa là gì?

Ý 2: Khi trở về Phật Giới rồi thì những vị Phật nào có quyền tái nhập Ta Bà?

Ý 3: Các Vị Phật tái nhập Ta Bà bằng cách nào?

Thầy trả lời:

Ý 1: Tái nhập Ta Bà có nghĩa là trở lại Trái Đất. Đi bất cứ nơi nào trên Trái Đất gọi là Ta Bà Thế Giới.

Ý 2: Khi trở về Phật Giới rồi những vị Phật nào mà có hạt Công Đức ít thì được ưu tiên tái nhập Ta Bà, tức là vào Trái Đất để tìm hạt Công Đức bằng cách là khiến người nào muốn trở về Phật Giới, giúp họ, để vị Phật có thêm hạt  Công Đức.

Ý 3: Các Vị Phật tái nhập Ta Bà bằng cách là làm phụ tá cho vị Phật giáo chủ Đạo Phật ở tầng Bình Lưu Trái Đất, quan sát Trái Đất nào ở Địa giới đang cho công bố pháp môn Giải Thoát ra, thì khiến cho những người nào muốn tu Giải Thoát và giúp họ tìm đến nơi dạy đạo Giải Thoát. 

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/05/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien