Episode 35

full
Published on:

19th Apr 2023

Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không

35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không 

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Từ bỏ cái chấp ngã, quên bớt cái tôi đi, vọng tưởng lắng xuống, sẽ tìm thấy chân trời khác của sự Giác Ngộ.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Xin giải thích chấp ngã là gì? Cái tôi là gì?

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành cái gì? 

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng. Vậy gỗ đá đã Giác Ngộ chưa?

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu những gì?

Trả lời:

Ý 1: Xin giải thích:

Chấp ngã là: Chấp ta là tài giỏi, ta khôn hơn hết. Cái tôi chính là cái bản ngã của cái ta đó.

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành người vô tri.

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng, vậy gỗ đá bị người ta vác bỏ đi.

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình. 

+ Hiểu tất cả các Đạo.

+ Hiểu tổ chức Càn Khôn vũ trụ.

+ Hiểu tổ chức Phật Giới.

+ Hiểu tổ chức tam giới.

+ Hiểu tổ chức địa giới. v.v…

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

35 Từ bỏ chấp ngã cái tôi dừng vọng tưởng sẽ giác ngộ phải không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Từ bỏ cái chấp ngã, quên bớt cái tôi đi, vọng tưởng lắng xuống, sẽ tìm thấy chân trời khác của sự Giác Ngộ.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Xin giải thích chấp ngã là gì? Cái tôi là gì?

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành cái gì?

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng. Vậy gỗ đá đã Giác Ngộ chưa?

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu những gì?

Trả lời:

Ý 1: Xin giải thích:

Chấp ngã là: Chấp ta là tài giỏi, ta khôn hơn hết. Cái tôi chính là cái bản ngã của cái ta đó.

Ý 2: Con người không còn vọng tưởng nữa thì thành người vô tri.

Ý 3: Gỗ đá vô tri không vọng tưởng, vậy gỗ đá bị người ta vác bỏ đi.

Ý 4: Muốn được xem là đã giác ngộ, tức hiểu biết. Con người cần phải học và hiểu tất cả những gì có ở Trái Đất này, dù hữu hình hay vô hình.

+ Hiểu tất cả các Đạo.

+ Hiểu tổ chức Càn Khôn vũ trụ.

+ Hiểu tổ chức Phật Giới.

+ Hiểu tổ chức tam giới.

+ Hiểu tổ chức địa giới. v.v…

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien