Episode 36

full
Published on:

19th Apr 2023

Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh

36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh

Câu hỏi:  

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chỉ có Thiền Định. Vì đó là con đường mà Đức Phật đã đi, đã truyền dạy và đắc Đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhập định trong 49 ngày. Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ dạy về thiền định mà thôi.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thiền định là gì?

Ý 2: Thiền Tông là gì?

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang là sao?

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì phải thiền định.” Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

Ý 5: Thực tế, Đức Phật dạy đạo trong bao nhiêu năm? 45 hay 49 năm?

Ý 6: Thực tế trong suốt từng ấy năm dạy đạo, Đức Phật dạy những gì? Hay chỉ dạy duy nhất là về thiền định mà thôi?

Trả lời:

Ý 1: Thiền là yên, định là tưởng của Tánh Người không phát ra. Gọi chung là thiền định.

Ý 2: Thiền là yên, Tông là tông phái của Pháp môn thứ 6 của đạo Phật.

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang. Thiền là yên, tôn là tôn kính.

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì cũng phải thiền định”. Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

+ Phật phải về Phật giới mới thành Phật được. Còn ở Trái Đất mà xưng Phật là Thánh đó.

+ Thánh ở Trái Đất này mà Hiển linh là Thánh đó.

Ý 5: Đức Phật dạy đạo phân chia như sau:

  1. Tiểu thừa: Dạy 15 năm
  2. Trung thừa: Dạy 15 năm
  3. Đại thừa: Dạy 15 năm. Tổng cộng là 45 năm.
  4. Năm thứ 46: Dạy pháp môn niệm chú
  5. Năm thứ 47: Dạy pháp môn niệm Phật
  6. Năm thứ 48: Dạy Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền bị các môn đồ Chửi.
  7. Năm thứ 49: Kiểm thiền và bí mật truyền đi cho hậu thế.

Ý 6:  Đức Phật dạy thiền định, có 37 pháp thiền định, 15 năm đầu. Các môn đồ của Đức Phật học xong, mới đem về phương Nam truyền bá. Các năm sau Đức Phật không dạy thiền định nữa, mà Đức Phật có ngồi thiền để điều hơi thở, gọi là Chuyển Khí Công để tống khí độc từ trong phổi ra ngoài, cho thân khỏe mạnh.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

36 Đức Phật dạy thiền định hay gì để giáo hóa chúng sanh

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Chỉ có Thiền Định. Vì đó là con đường mà Đức Phật đã đi, đã truyền dạy và đắc Đạo bởi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, nhập định trong 49 ngày. Và suốt cuộc đời trong 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ dạy về thiền định mà thôi.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thiền định là gì?

Ý 2: Thiền Tông là gì?

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang là sao?

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì phải thiền định.” Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

Ý 5: Thực tế, Đức Phật dạy đạo trong bao nhiêu năm? 45 hay 49 năm?

Ý 6: Thực tế trong suốt từng ấy năm dạy đạo, Đức Phật dạy những gì? Hay chỉ dạy duy nhất là về thiền định mà thôi?

Trả lời:

Ý 1: Thiền là yên, định là tưởng của Tánh Người không phát ra. Gọi chung là thiền định.

Ý 2: Thiền là yên, Tông là tông phái của Pháp môn thứ 6 của đạo Phật.

Ý 3: Thiền tôn của thầy Thích Chân Quang. Thiền là yên, tôn là tôn kính.

Ý 4: Thầy Thích Chân Quang nói: “Đức Phật thành Phật vì nhờ thiền định. Và muốn thành Thánh thì cũng phải thiền định”. Vậy Phật cũng là Thánh, Thánh cũng là Phật hay sao?

+ Phật phải về Phật giới mới thành Phật được. Còn ở Trái Đất mà xưng Phật là Thánh đó.

+ Thánh ở Trái Đất này mà Hiển linh là Thánh đó.

Ý 5: Đức Phật dạy đạo phân chia như sau:

Tiểu thừa: Dạy 15 năm

Trung thừa: Dạy 15 năm

Đại thừa: Dạy 15 năm. Tổng cộng là 45 năm.

Năm thứ 46: Dạy pháp môn niệm chú

Năm thứ 47: Dạy pháp môn niệm Phật

Năm thứ 48: Dạy Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền bị các môn đồ Chửi.

Năm thứ 49: Kiểm thiền và bí mật truyền đi cho hậu thế.

Ý 6: Đức Phật dạy thiền định, có 37 pháp thiền định, 15 năm đầu. Các môn đồ của Đức Phật học xong, mới đem về phương Nam truyền bá. Các năm sau Đức Phật không dạy thiền định nữa, mà Đức Phật có ngồi thiền để điều hơi thở, gọi là Chuyển Khí Công để tống khí độc từ trong phổi ra ngoài, cho thân khỏe mạnh.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien