Episode 7

full
Published on:

3rd Apr 2024

Trí tuệ nhân tạo, thần huỷ diệt, hay lĩnh vực nào quyết định vận mệnh con người

07 Trí tuệ nhân tạo, thần hủy diệt, hay lĩnh vực nào quyết định vận mệnh con người

Trò hỏi:

Hiện nay trí tuệ nhân tạo “A.I” ngày càng phát triển mạnh, thay thế trí tuệ và sức lao động của con người, khiến con người trở nên thừa thãi, sẽ dẫn đến đại nạn nhân mãn. Điều này là do ai tạo ra?

Thầy trả lời:

Điều này là theo quy luật: “Thành - Trụ - Hoại” của con người, chớ không do ai tạo ra cả.

Trò hỏi:

Trong nhiều Đạo giáo thờ 3 Vị Thần là: Thần sáng tạo, Thần hủy diệt, Thần cân bằng. Đây là các Vị nào trong Tam giới và trong Trái đất?

Thầy trả lời:

Vì người ta không biết tổ chức của Trái đất, cũng như tổ chức của Tam giới, nên con người ta mới tưởng tượng ra có 3 Vị Thần này. 

Chứ nếu đã biết tổ chức trái đất, cũng như sự hình thành của thân và tánh con người rồi, thì sẽ biết thật rõ tại sao có trái đất, tại sao có chiến tranh, tại sao có sự huỷ diệt v.v…

Trò hỏi:

Trong mọi lĩnh vực của xã hội như: Kinh tế, Chính trị, Quân sự, Sắc tộc, Tôn giáo v.v..  

Lĩnh vực nào mang tính quyết định đối với vận mệnh của 1 Dân tộc và của cả Nhân loại?

Thầy trả lời:

Quyết định đối với vận mệnh của 1 Dân tộc và Nhân loại, là do kiến thức của con người.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien