Episode 6

full
Published on:

3rd Apr 2024

Tại sao vị Phật không phổ biến thiền tông mạnh mẽ quyết liệt hơn

06 Tại sao vị Phật không phổ biến Thiền tông mạnh mẽ quyết liệt hơn

Trò hỏi:

Dù Vị Phật có thành công hay thất bại trong việc Phổ biến Thiền tông. Thì trái đất cũng không thể tránh khỏi giai đoạn “Hoại” sau 1 mỗi chu kỳ 10 ngàn năm, và nhiều tánh Phật bị xuống “Hầm lửa lớn” do triệt phá Thiền tông. 

Vậy thì tại sao các Vị Phật không dùng cách nào đó để phổ biến Thiền tông ra 1 cách mạnh mẽ quyết liệt hơn?

Thầy trả lời:

Phải biết rằng ở Trái đất này là do sức hút vật chất và có sức hút vật lý của điện từ âm dương. Ngoài phương pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn để phổ biến Thiền tông, thì không có 1 phương pháp nào tốt hơn để phổ biến pháp môn này. Dù có 1 vạn Đức Phật ra đời dạy Đạo Phật, thì 1 vạn Đức Phật này cũng sẽ chọn phương pháp này mà thôi. 

Đây cũng là phương pháp “Bất di bất dịch”, để phổ biến Thiền tông ở trên trái đất này.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien