Episode 55

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tìm hiểu thế giới vô hình thế nào để không bị mê tín

55 Tìm hiểu thế giới vô hình thế nào để không bị mê tín

Câu hỏi:

Thời đại văn minh, khi bàn về thế giới vô hình bị xem là mê tín vớ vẩn, còn khi học Thiền tông thì phải hiểu rõ ràng về thế giới vô hình. Vậy, tìm hiểu về thế giới vô hình như thế nào cho đúng để không bị xem là mê tín dị đoan?

Trả lời:

Thiền tông là đạo Khoa học Vật lý ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ở trên trái đất này, không đạo nào cho hỏi tự do như đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam. Đạo này trình bày rõ ràng và khoa học chứ không mơ hồ hay trừu tượng, ai tin thì làm theo, ai không tin thì thôi. Vì ai cũng mang tần số điện từ âm dương cả, tần số dương nhiều thì tin, tần số âm nhiều thì không tin. 

Muốn cứu con người không bị diệt vong sớm, thì phải tìm hiểu rõ 4 loài:

- Một, nhiệm vụ loài người.

- Hai, nhiệm vụ loài Thần - Thánh - Tiên.

- Ba, nhiệm vụ vị Thánh chúa thế giới.

- Bốn, nhiệm vụ của loài ngạ quỷ.

Về ba tổ chức và một không tổ chức.

+ Thứ nhất, tổ chức loài người.

+ Thứ hai, tổ chức loài Thần - Thánh - Tiên.

+ Thứ ba, tổ chức của vị Thánh chúa và Thánh mẫu của thế giới.

+ Thứ tư, loài ngạ quỷ không tổ chức. 

Nên tìm cho được lời dạy của vị Toàn năng toàn giác, học lời dạy của vị này, thì loài người và vạn vật không bị diệt vong sớm. Còn bằng không thì loài người sống vào thời kỳ văn minh cao, phút chốc biến thành thời kỳ đồ đá ngay. Là do loài ngạ quỷ giật lấy tánh âm của tánh người thực hiện đó, còn chuyện mê tín dị đoan là chuyện nhỏ. Khi loài người sống với khoa học vật lý, thì chuyện mê tín dị đoan không ai tin nữa, thì mê tín dị đoan tự biến mất.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

55 Tìm hiểu thế giới vô hình thế nào để không bị mê tín

Câu hỏi:

Thời đại văn minh, khi bàn về thế giới vô hình bị xem là mê tín vớ vẩn, còn khi học Thiền tông thì phải hiểu rõ ràng về thế giới vô hình. Vậy, tìm hiểu về thế giới vô hình như thế nào cho đúng để không bị xem là mê tín dị đoan?

Trả lời:

Thiền tông là đạo Khoa học Vật lý ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ở trên trái đất này, không đạo nào cho hỏi tự do như đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam. Đạo này trình bày rõ ràng và khoa học chứ không mơ hồ hay trừu tượng, ai tin thì làm theo, ai không tin thì thôi. Vì ai cũng mang tần số điện từ âm dương cả, tần số dương nhiều thì tin, tần số âm nhiều thì không tin.

Muốn cứu con người không bị diệt vong sớm, thì phải tìm hiểu rõ 4 loài:

+ Một, nhiệm vụ loài người.

+ Hai, nhiệm vụ loài Thần - Thánh - Tiên.

+ Ba, nhiệm vụ vị Thánh chúa thế giới.

+ Bốn, nhiệm vụ của loài ngạ quỷ.

Về ba tổ chức và một không tổ chức.

+ Thứ nhất, tổ chức loài người.

+ Thứ hai, tổ chức loài Thần - Thánh - Tiên.

+ Thứ ba, tổ chức của vị Thánh chúa và Thánh mẫu của thế giới.

+ Thứ tư, loài ngạ quỷ không tổ chức.

Nên tìm cho được lời dạy của vị Toàn năng toàn giác, học lời dạy của vị này, thì loài người và vạn vật không bị diệt vong sớm. Còn bằng không thì loài người sống vào thời kỳ văn minh cao, phút chốc biến thành thời kỳ đồ đá ngay. Là do loài ngạ quỷ giật lấy tánh âm của tánh người thực hiện đó, còn chuyện mê tín dị đoan là chuyện nhỏ. Khi loài người sống với khoa học vật lý, thì chuyện mê tín dị đoan không ai tin nữa, thì mê tín dị đoan tự biến mất.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien