Episode 56

full
Published on:

2nd Aug 2023

Cửa hải triều âm hải triều dương có xuyên qua trục trái đất không

56 Cửa hải triều âm hải triều dương có xuyên qua trục trái đất không

Câu hỏi:

Thưa! Trung tâm vận hành luân hồi ở hai đầu của cửa Hải Triều Âm và cửa Hải Triều Dương, hai cửa này có đi xuyên qua trục trái đất không?

Trả lời:

Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, đầu hút vào gọi là đầu Hải Triều Âm có công dụng: hút Kim thân Phật và các tánh Phật và các từ Phật giới vào trái đất để tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Đầu đẩy ra gọi là đầu Hải Triều Dương có công dụng đẩy Kim thân Phật và các tánh Phật mang khối công đức từ trái đất trở về Phật giới, thành Phật.

- Một, ống trung tâm vận hành luân hồi là cái trục quay của tam giới, chỗ không quay của tam giới gọi là ống trung tâm vận hành luân hồi. Trái đất di chuyển ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi tam giới, nhờ vậy mà trái đất che khuất ánh sáng mặt trời để cho Kim thân Phật và tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, hay Kim thân Phật dẫn các tánh Phật có công đức từ trái đất trở về Phật giới. 

Phải biết mặt trời ở trung tâm tam giới, Kim thân Phật và tánh Phật ở ngoài tam giới, muốn vào trái đất thì phải đợi khi trái đất di chuyển che khuất mặt trời thì Kim thân Phật mới đưa các tánh Phật vào trái đất được. Khi vào trái đất, Kim thân Phật mới hốt các tánh Phật trở ra tầng Bình Lưu, Kim thân Phật mới liên lạc với các vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất, xin nhị vị này cho các tánh Phật vào gia đình làm con của cha mẹ. 

Khi được nhị vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu chấp thuận, thì nhị vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu mới tổ chức buổi lễ rước các tánh Phật từ tầng Bình Lưu của trái đất vào trái đất dự lễ. Đầu tiên, được Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên cho nghe 2 bài:

- Bài 1: Nội quy các tánh Phật mượn thân và tánh người sống đúng tư cách của một con người, để không bị nhân quả đi các nơi ở trái đất hay tam giới này.

- Bài 2: Cam kết. Các tánh Phật phải cam kết khi mượn thân và tánh người phải sống đúng 5 phần như sau:

+ Phần 1: Khi mang thân và tánh người, phải tạo nhanh công đức.

+ Phần 2: Khi mang thân và tánh người, có gia đình phải lo cho gia đình.

+ Phần 3: Khi mang thân và tánh người, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc.

+ Phần 4: Không tin và làm theo bất cứ người nào nói gì ở trái đất này. Vì trái đất này là thế gian, tức thế giới gian manh xảo trá.

+ Phần 5: Không tu theo bất cứ đạo nào ở trái đất này. 

Vì tu là ham muốn thành những gì ở trái đất hay là tam giới này, thì không chờ ngày các vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra đến học công đức tạo công đức mang trở về Phật giới, được 6 vị Thần - Thánh - Tiên dạy cách sống ở gia đình gồm: 

- Hai vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu.

- Hai vị Thánh chủ quản lý trái đất và Thánh mẫu.

- Hai vị Tiên chủ quản lý trái đất và Tiên mẫu. 

Các vị Thần - Thánh - Tiên dạy cách sống ở trái đất làm con của cha mẹ để tạo công đức trở về Phật giới. Đặc biệt, lời dạy của các vị Thần - Thánh - Tiên có 5 phần:

- Một, đừng tin và làm theo bất cứ việc gì ở trái đất vật chất này, nhất là tin về linh thiêng.

- Hai, đừng tu theo bất cứ đạo nào ở trái đất vật chất này. Tu đúng quyển Giáo lý của đạo, thì đi hưởng phước, không trở về Phật giới được. Tu sai quyển Giáo lý của đạo, thì bị đi 3 nơi như sau:

+ Một, làm Hoa báo.

+ Hai, xuống Địa ngục.

+ Ba là vào Hầm lửa lớn tức Hỏa ngục.

- Ba, có gia đình thì lo cho gia đình, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

- Bốn, sống theo Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí- Tín.

- Năm, đợi khi nào vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra đến học công thức tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

56 Cửa hải triều âm hải triều dương có xuyên qua trục trái đất không

Câu hỏi:

Thưa! Trung tâm vận hành luân hồi ở hai đầu của cửa Hải Triều Âm và cửa Hải Triều Dương, hai cửa này có đi xuyên qua trục trái đất không?

Trả lời:

Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, đầu hút vào gọi là đầu Hải Triều Âm có công dụng: hút Kim thân Phật và các tánh Phật và các từ Phật giới vào trái đất để tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức. Đầu đẩy ra gọi là đầu Hải Triều Dương có công dụng đẩy Kim thân Phật và các tánh Phật mang khối công đức từ trái đất trở về Phật giới, thành Phật.

+ Một, ống trung tâm vận hành luân hồi là cái trục quay của tam giới, chỗ không quay của tam giới gọi là ống trung tâm vận hành luân hồi. Trái đất di chuyển ngang qua ống trung tâm vận hành luân hồi tam giới, nhờ vậy mà trái đất che khuất ánh sáng mặt trời để cho Kim thân Phật và tánh Phật từ Phật giới vào trái đất, hay Kim thân Phật dẫn các tánh Phật có công đức từ trái đất trở về Phật giới.

Phải biết mặt trời ở trung tâm tam giới, Kim thân Phật và tánh Phật ở ngoài tam giới, muốn vào trái đất thì phải đợi khi trái đất di chuyển che khuất mặt trời thì Kim thân Phật mới đưa các tánh Phật vào trái đất được. Khi vào trái đất, Kim thân Phật mới hốt các tánh Phật trở ra tầng Bình Lưu, Kim thân Phật mới liên lạc với các vị Thần chủ và Thần mẫu quản lý trái đất, xin nhị vị này cho các tánh Phật vào gia đình làm con của cha mẹ.

Khi được nhị vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu chấp thuận, thì nhị vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu mới tổ chức buổi lễ rước các tánh Phật từ tầng Bình Lưu của trái đất vào trái đất dự lễ. Đầu tiên, được Ban Nghi lễ Thần - Thánh - Tiên cho nghe 2 bài:

+ Bài 1: Nội quy các tánh Phật mượn thân và tánh người sống đúng tư cách của một con người, để không bị nhân quả đi các nơi ở trái đất hay tam giới này.

+ Bài 2: Cam kết. Các tánh Phật phải cam kết khi mượn thân và tánh người phải sống đúng 5 phần như sau:

+ Phần 1: Khi mang thân và tánh người, phải tạo nhanh công đức.

+ Phần 2: Khi mang thân và tánh người, có gia đình phải lo cho gia đình.

+ Phần 3: Khi mang thân và tánh người, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc.

+ Phần 4: Không tin và làm theo bất cứ người nào nói gì ở trái đất này. Vì trái đất này là thế gian, tức thế giới gian manh xảo trá.

+ Phần 5: Không tu theo bất cứ đạo nào ở trái đất này.

Vì tu là ham muốn thành những gì ở trái đất hay là tam giới này, thì không chờ ngày các vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra đến học công đức tạo công đức mang trở về Phật giới, được 6 vị Thần - Thánh - Tiên dạy cách sống ở gia đình gồm:

+ Hai vị Thần chủ quản lý trái đất và Thần mẫu.

+ Hai vị Thánh chủ quản lý trái đất và Thánh mẫu.

+ Hai vị Tiên chủ quản lý trái đất và Tiên mẫu.

Các vị Thần - Thánh - Tiên dạy cách sống ở trái đất làm con của cha mẹ để tạo công đức trở về Phật giới. Đặc biệt, lời dạy của các vị Thần - Thánh - Tiên có 5 phần:

+ Một, đừng tin và làm theo bất cứ việc gì ở trái đất vật chất này, nhất là tin về linh thiêng.

+ Hai, đừng tu theo bất cứ đạo nào ở trái đất vật chất này. Tu đúng quyển Giáo lý của đạo, thì đi hưởng phước, không trở về Phật giới được. Tu sai quyển Giáo lý của đạo, thì bị đi 3 nơi như sau:

+ Một, làm Hoa báo.

+ Hai, xuống Địa ngục.

+ Ba là vào Hầm lửa lớn tức Hỏa ngục.

+ Ba, có gia đình thì lo cho gia đình, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

+ Bốn, sống theo Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí- Tín.

+ Năm, đợi khi nào vị Phật cho công bố pháp môn Giải thoát ra đến học công thức tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien