Episode 41

full
Published on:

26th Jul 2020

Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt

41 Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt

Trò hỏi:

Thưa bác thứ tự của bốn chữ buông dừng thôi dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ?

Thầy trả lời:

Buông - dừng - thôi - dứt là: xếp theo thứ tự sử dụng nhiều hay ít, người ta sử dụng cái chữ Buông nhiều nhất rồi đến Dừng - Thôi - Dứt, nên được xếp đưa lên hàng đầu.

Trò hỏi:

Thưa bác bốn chữ buông dừng thôi dứt có phải là bốn cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Không phải, cái này là tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng.

Ví dụ:

+ con đang làm cái việc gì đó mà mê say làm hoài, thì người đứng đằng sau nói thôi đừng có làm nữa.

+ Con đang rữa chén có ngừii bảo con dừng, thì con không rữa nữa, không thể bảo con buông thì bể hết các chén thì sao.

Tùy theo hoàn cảnh mình làm mà áp dụng một chữ ( Buông - dừng -thôi -dức ) cho hợp với cảnh, ý như vậy đó.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

41 Thứ tự sắp xếp chữ buông dừng thôi dứt

Trò hỏi:

Thưa bác thứ tự của bốn chữ buông dừng thôi dứt được sắp xếp theo thứ tự như vậy là một sự ngẫu nhiên hay là có ẩn ý gì không ạ?

Thầy trả lời:

Buông - dừng - thôi - dứt là: xếp theo thứ tự sử dụng nhiều hay ít, người ta sử dụng cái chữ Buông nhiều nhất rồi đến Dừng - Thôi - Dứt, nên được xếp đưa lên hàng đầu.

Trò hỏi:

Thưa bác bốn chữ buông dừng thôi dứt có phải là bốn cấp độ tu của pháp môn thiền tông không ạ?

Thầy trả lời:

Không phải, cái này là tùy theo hoàn cảnh mà sử dụng.

Ví dụ:

+ con đang làm cái việc gì đó mà mê say làm hoài, thì người đứng đằng sau nói thôi đừng có làm nữa.

+ Con đang rữa chén có ngừii bảo con dừng, thì con không rữa nữa, không thể bảo con buông thì bể hết các chén thì sao.

Tùy theo hoàn cảnh mình làm mà áp dụng một chữ ( Buông - dừng -thôi -dức ) cho hợp với cảnh, ý như vậy đó.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien