Episode 40

full
Published on:

26th Jul 2020

Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới

40 Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới

Trò hỏi:

Nói là thuộc pháp trần hay thuộc bài đường về Phật giới?

Thầy trả lời:

+ Giờ thế này: chữ pháp là tiếng nói, chữ trần là nhỏ nhất, là tiếng nói thật nhỏ mà mình thuộc bài “ đường về phật giới” rồi thì lúc nào nó từ ở trong cái trung ấm thân nó phát ra hết.

+ Khi mà nó phát ra rồi lúc anh đi ra thì mấy ông Thánh không rờ tới anh bởi vì biết mà mấy ông này thuộc về thứ thiệt, anh đi ra mà pháp trần không phát ra thì anh tối thui nó lại nó rờ anh, gọi là Thánh dụ anh đi theo họ.

+ Pháp trần phát ra để thân trung ấm nó đi qua khoảng 5 km thôi, 5 km là của thánh ngự nên thánh dụ mình đó, còn nó thấy sáng trưng thì nó cho đi luôn không xét.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

40 Nói là thuộc Pháp trần hay thuộc bài đường về phật giới

Trò hỏi:

Nói là thuộc pháp trần hay thuộc bài đường về Phật giới?

Thầy trả lời:

+ Giờ thế này: chữ pháp là tiếng nói, chữ trần là nhỏ nhất, là tiếng nói thật nhỏ mà mình thuộc bài “ đường về phật giới” rồi thì lúc nào nó từ ở trong cái trung ấm thân nó phát ra hết.

+ Khi mà nó phát ra rồi lúc anh đi ra thì mấy ông Thánh không rờ tới anh bởi vì biết mà mấy ông này thuộc về thứ thiệt, anh đi ra mà pháp trần không phát ra thì anh tối thui nó lại nó rờ anh, gọi là Thánh dụ anh đi theo họ.

+ Pháp trần phát ra để thân trung ấm nó đi qua khoảng 5 km thôi, 5 km là của thánh ngự nên thánh dụ mình đó, còn nó thấy sáng trưng thì nó cho đi luôn không xét.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien