Episode 44

full
Published on:

17th Jul 2022

Thiền tông không cho tu, vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam lập ra để làm gì

44 Thiền tông không cho tu, vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam lập ra để làm gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Nếu đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam không cho tu. Vậy, đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông lập ra để làm gì?

Thầy trả lời:

Bây giờ phải hiểu này nè. Tu là gì? Tu là sửa, tu là sửa. Mà bây giờ con người ông hư cái gì mà ông sửa, nói nghe coi? Tôi thấy đẹp trai quá, làm gì có chuyện sửa. Tu là sửa. 

Tu sĩ, nhớ là Tu sĩ, sĩ là học, học cái gì? Học Giáo lý. Có Giáo lý không? 

Chưa có, chưa có bây giờ lộ ra là Tu sĩ giả. 

Bây giờ tôi nói thật nha, bây giờ khỏi cần tu. Bởi vì nguyên tắc tu là phải sửa, mà sĩ là học, học cái gì? Học Giáo lý. Tôi học Giáo lý để tôi sửa, để chi? Tôi sửa cái Tham - Sân - Si của tôi, tôi trở thành con người hoàn thiện, tôi tạo Công đức tôi về. Bữa nay bắt đầu tạo Công đức đó. Chính ông hỏi mà ông không biết là, ông không giải thích nổi cái Tu sĩ là chi nữa, mà giờ tôi giải thích đó. 

Mà tôi giải thích cái này mà người nghe họ hiểu, là lý do tại sao hiểu? Ông hỏi tôi, Đại đức hỏi tôi, Đại đức vô lượng Công đức hỏi tôi. Bây giờ tôi xác nhận ông là Đại đức vô lượng Công đức hỏi, chứ không phải là Đại ác đức hỏi. 

Thì hỏi rất hay. Thì mai mốt về, đệ tử hỏi: "Tôi Đại đức chánh hiệu đó, Đại đức Công đức vô lượng. Tôi chứng minh: Tôi hỏi người ta vỗ tay dữ lắm". Mỗi một người vỗ tay là có 1 Công đức đó. Hốt, bữa nay hốt Công đức đó. 

Nữa về, chư Phật rước đó, chứ không phải tự theo Hoa tiêu về đâu, đừng có lo cái này. Chúc mừng nha! Chúc mừng bữa nay thầy đến đây hỏi, hốt Công đức đó. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

44 Thiền tông không cho tu, vậy Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam lập ra để làm gì

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Nếu đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam không cho tu. Vậy, đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông lập ra để làm gì?

Thầy trả lời:

Bây giờ phải hiểu này nè. Tu là gì? Tu là sửa, tu là sửa. Mà bây giờ con người ông hư cái gì mà ông sửa, nói nghe coi? Tôi thấy đẹp trai quá, làm gì có chuyện sửa. Tu là sửa.

Tu sĩ, nhớ là Tu sĩ, sĩ là học, học cái gì? Học Giáo lý. Có Giáo lý không?

Chưa có, chưa có bây giờ lộ ra là Tu sĩ giả.

Bây giờ tôi nói thật nha, bây giờ khỏi cần tu. Bởi vì nguyên tắc tu là phải sửa, mà sĩ là học, học cái gì? Học Giáo lý. Tôi học Giáo lý để tôi sửa, để chi? Tôi sửa cái Tham - Sân - Si của tôi, tôi trở thành con người hoàn thiện, tôi tạo Công đức tôi về. Bữa nay bắt đầu tạo Công đức đó. Chính ông hỏi mà ông không biết là, ông không giải thích nổi cái Tu sĩ là chi nữa, mà giờ tôi giải thích đó.

Mà tôi giải thích cái này mà người nghe họ hiểu, là lý do tại sao hiểu? Ông hỏi tôi, Đại đức hỏi tôi, Đại đức vô lượng Công đức hỏi tôi. Bây giờ tôi xác nhận ông là Đại đức vô lượng Công đức hỏi, chứ không phải là Đại ác đức hỏi.

Thì hỏi rất hay. Thì mai mốt về, đệ tử hỏi: "Tôi Đại đức chánh hiệu đó, Đại đức Công đức vô lượng. Tôi chứng minh: Tôi hỏi người ta vỗ tay dữ lắm". Mỗi một người vỗ tay là có 1 Công đức đó. Hốt, bữa nay hốt Công đức đó.

Nữa về, chư Phật rước đó, chứ không phải tự theo Hoa tiêu về đâu, đừng có lo cái này. Chúc mừng nha! Chúc mừng bữa nay thầy đến đây hỏi, hốt Công đức đó.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com