Episode 17

full
Published on:

3rd Jul 2022

Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không

17 Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không

Trò hỏi:

Con có xem trên mạng thấy chùa Hoằng Pháp đề tựa là: Khoá tu gieo duyên ngày 20/6/2022, thầy Thích Chân Tính nói: Tu xuất gia 1 ngày ở chùa công đức bằng 1 năm ở nhà tu, và cũng bắt mấy em học sinh cạo đầu, có em vừa cạo vừa khóc. Dạ! Như vậy, thầy Thích Chân Tính có làm đúng lời Phật dạy hay không?

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người tu mình không có xen vô, mình không có xen vào. Còn giờ cái chuyện này đúng hay sai, thì kiếm Nhân dân hỏi. Tôi thấy Nhân dân nó bình luận cái này nhiều lắm, cái chùa Thiền tông Tân Diệu không có xen vô cái chuyện này, của mấy ông thầy đúng, sai không có xen vào.

Còn muốn đặt câu hỏi này, thì kiếm Nhân dân hỏi. Cái người hỏi này mình cũng là nhân dân, thì mình được quyền tìm hiểu. Còn cái chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời về cái gì? Trả lời về cái Thiền tông thôi, không có trả lời bên ngoài, thì cũng xin lỗi không trả lời được cái này.

Còn nếu mà muốn ấy, thì hỏi mấy cái ông Tiến sĩ Phật học đó, ông rành lắm. Tiến sĩ Phật học họ sẽ trả lời được cái này nè, còn ở đây cứ hỏi về Thiền tông đi, tôi nói hết cho nghe, nói trên trời, dưới đất cái gì tôi cũng nói được.

Nhưng mà cái chuyện mà đụng chạm tôi không nói, đụng chạm thì Nhà nước cho Nhân dân làm chủ đó, kiếm Nhân dân hỏi, nhờ mấy người này người ta trả lời cho.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

17 Thầy Thích Chân Tính nói tu ở chùa 1 ngày có công đức bằng tu ở nhà 1 năm, có đúng không

Trò hỏi:

/:

Thầy trả lời:

Nói đúng ra người tu mình không có xen vô, mình không có xen vào. Còn giờ cái chuyện này đúng hay sai, thì kiếm Nhân dân hỏi. Tôi thấy Nhân dân nó bình luận cái này nhiều lắm, cái chùa Thiền tông Tân Diệu không có xen vô cái chuyện này, của mấy ông thầy đúng, sai không có xen vào.

Còn muốn đặt câu hỏi này, thì kiếm Nhân dân hỏi. Cái người hỏi này mình cũng là nhân dân, thì mình được quyền tìm hiểu. Còn cái chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời về cái gì? Trả lời về cái Thiền tông thôi, không có trả lời bên ngoài, thì cũng xin lỗi không trả lời được cái này.

Còn nếu mà muốn ấy, thì hỏi mấy cái ông Tiến sĩ Phật học đó, ông rành lắm. Tiến sĩ Phật học họ sẽ trả lời được cái này nè, còn ở đây cứ hỏi về Thiền tông đi, tôi nói hết cho nghe, nói trên trời, dưới đất cái gì tôi cũng nói được.

Nhưng mà cái chuyện mà đụng chạm tôi không nói, đụng chạm thì Nhà nước cho Nhân dân làm chủ đó, kiếm Nhân dân hỏi, nhờ mấy người này người ta trả lời cho.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien