Episode 18

full
Published on:

3rd Jul 2022

Phật gia gửi cốt ở chùa thì không về phật giới được sẽ đi đâu

18 Phật gia gửi cốt ở chùa thì không về Phật giới được sẽ đi đâu 

Trò hỏi:

Thưa Bác, chúng con là đoàn Phật gia đến từ Can Lộc, Hà Tĩnh. Cho con hỏi, mong Bác giúp chúng con.

Thưa Bác, một Phật gia khi thiêu xong gửi vào chùa rồi, nhưng công đức ít không về Phật giới được, lúc đó người nhà cũng không quan tâm thì trung ấm thân ở đâu, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Trung ấm thân theo cái nguyện vọng mình chứ đâu, bây giờ cái đây là cái tro thôi, để đây. Nếu mình về Phật giới thì để cho kỷ niệm thôi. Còn mình không về, mình đi theo đâu thì đây cũng kỷ niệm thôi.

Là vì một người tu Thiền tông, thì người ta ưu tiên cho để đây thôi, từ Phật gia lên, chứ người ta không lấy tiền. Còn cái chuyện đi đâu hay không là do cái ông Thần.

Về Phật giới thì cốt cũng để đây, mà đi theo mấy ông Thánh thì cốt cũng ở đây, xuống lòng đất ở thì cốt cũng ở đây, đâu có sao. Hoặc về dòng tộc cốt cũng ở đây.

Cái đó là một cuộc đời nó đã qua rồi, đây là người ta lưu lại cái cuộc đời thôi, chứ còn sự thật cái này là vì thế giới này là thế giới nhân quả mà, để ở đây để làm gì? Để con cháu nó trở lại nó thăm, để nó hiểu cái Thiền tông này, nó theo có vậy thôi.

Còn mình còn đi đâu là do cái ông Thần quản lý của mình, giải quyết cho mình đi, mình phải hiểu cái này, chứ làm sao biết được.

Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com