Episode 41

full
Published on:

2nd Aug 2023

Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo

41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo

Câu hỏi:

Thánh Chúa thế giới, qua mỗi quốc gia khác nhau thì xưng tên khác nhau. Nếu đã quyền lực như thế, sao không lập một đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia, để khỏi phải đánh phá thanh trừng lẫn nhau?

Trả lời:

Quý vị phải biết: Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng ở trái đất này là để đáp ứng cho từng dòng tộc. Vì mỗi nơi phong thổ khác nhau, nên vị Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng của trái đất cũng phải khác nhau, để đáp ứng cho cái tưởng của tánh người, ở mỗi vùng của trái đất, là vậy. 

Còn việc các đạo mà Thánh Chúa thế giới lập ra, ai cũng sử dụng kiến chấp của tánh người, thì phải chống chỏi nhau là vậy. Ở trái đất này, người nào sử dụng kiến chấp nhiều quá thì phải đánh nhau, chửi nhau, giết nhau. Cho nên, anh em ruột một nhà mà còn vậy, huống chi là 4 dòng tộc khác nhau, các phong cách sống khác nhau. 

Hơn nữa khi loài người sản xuất ra vật chất nhiều, thì những người nào sử dụng tánh âm của con người nhiều, sẽ lập ra đủ thứ đạo và tín ngưỡng, mục đích là vì tiền, chớ không gì khác.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo

Câu hỏi:

Thánh Chúa thế giới, qua mỗi quốc gia khác nhau thì xưng tên khác nhau. Nếu đã quyền lực như thế, sao không lập một đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia, để khỏi phải đánh phá thanh trừng lẫn nhau?

Trả lời:

Quý vị phải biết: Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng ở trái đất này là để đáp ứng cho từng dòng tộc. Vì mỗi nơi phong thổ khác nhau, nên vị Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng của trái đất cũng phải khác nhau, để đáp ứng cho cái tưởng của tánh người, ở mỗi vùng của trái đất, là vậy.

Còn việc các đạo mà Thánh Chúa thế giới lập ra, ai cũng sử dụng kiến chấp của tánh người, thì phải chống chỏi nhau là vậy. Ở trái đất này, người nào sử dụng kiến chấp nhiều quá thì phải đánh nhau, chửi nhau, giết nhau. Cho nên, anh em ruột một nhà mà còn vậy, huống chi là 4 dòng tộc khác nhau, các phong cách sống khác nhau.

Hơn nữa khi loài người sản xuất ra vật chất nhiều, thì những người nào sử dụng tánh âm của con người nhiều, sẽ lập ra đủ thứ đạo và tín ngưỡng, mục đích là vì tiền, chớ không gì khác.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien