Episode 12

full
Published on:

19th Apr 2023

Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không

12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: Thần - Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của Thần - Thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người. Nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì?

Ý 4: Thần - Thánh có quyền quyết định, để thay đổi nhân quả của con người hay không?

Trả lời:

* Ý1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Vị này không hiểu tổ chức Thần - Thánh nên mới hỏi như vậy.

* Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì ở Trái đất này? 

 - Vị Thần chủ quản lý Trái đất lập ra 9 Ban. 

 - Vị Thánh chủ quản lý Trái đất lập ra 5 Ban.

* Ý 4: Thần - Thánh không có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người. Thần - Thánh có lập ra các ban để thực hiện các việc làm. Không Vị nào dám làm sai nhiệm vụ của mình.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

12 Thần Thánh có quyền thay đổi nhân quả của con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Thần - Thánh ở trên cao có tồn tại. Trách nhiệm của Thần - Thánh là dõi trông, sắp xếp cho con người. Nhìn vào nơi con người, rồi sẽ ra quyết định. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì?

Ý 4: Thần - Thánh có quyền quyết định, để thay đổi nhân quả của con người hay không?

Trả lời:

* Ý1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh ở trên cao này là những ai? Ở đâu? Có mấy loại Thần - Thánh?

Vị này không hiểu tổ chức Thần - Thánh nên mới hỏi như vậy.

* Ý 3: Thần - Thánh có nhiệm vụ gì ở Trái đất này?

- Vị Thần chủ quản lý Trái đất lập ra 9 Ban.

- Vị Thánh chủ quản lý Trái đất lập ra 5 Ban.

* Ý 4: Thần - Thánh không có quyền quyết định để thay đổi nhân quả của con người. Thần - Thánh có lập ra các ban để thực hiện các việc làm. Không Vị nào dám làm sai nhiệm vụ của mình.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien