Episode 13

full
Published on:

19th Apr 2023

Thần Thánh có chi phối hành động của con người không

13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho Thế giới này, Thần - Thánh sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí. Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

Trả lời:

* Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

 1/ Thần đối với con người có 2 nhiệm vụ:

- Một là giúp con người có ý chí kiên cường, không khiếp nhược vv..

- Hai là thực thi nhân quả với con người, cho đi 6 nẻo luân hồi hay trở về Phật giới.

 2/ Thánh đối với con người cũng có 2 nhiệm vụ:

   - Một là giúp con người sống đúng tư cách của con người.

   - Hai là giúp con người né tránh nhân quả ở Trái đất

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

13 Thần Thánh có chi phối hành động của con người không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: Con người có trách nhiệm tạo nên điều tốt đẹp cho Thế giới này, Thần - Thánh sẽ hỗ trợ sau khi con người đã bày tỏ được thiện chí. Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

Trả lời:

* Ý 1: Thầy này giảng như vậy hoàn toàn không đúng.

* Ý 2: Thần - Thánh có chi phối hành động của con người không? Nếu có thì bằng cách nào?

1/ Thần đối với con người có 2 nhiệm vụ:

+ Một là giúp con người có ý chí kiên cường, không khiếp nhược vv..

+ Hai là thực thi nhân quả với con người, cho đi 6 nẻo luân hồi hay trở về Phật giới.

2/ Thánh đối với con người cũng có 2 nhiệm vụ:

- Một là giúp con người sống đúng tư cách của con người.

- Hai là giúp con người né tránh nhân quả ở Trái đất này.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien