Episode 57

full
Published on:

17th Jul 2022

Tại sao pháp trần lại phát ra từ cổ họng mà không phát từ tánh Phật

57 Tại sao pháp trần lại phát ra từ cổ họng mà không phát từ tánh Phật

Trò hỏi:

Trung ấm thân phát pháp trần thì phát ra ở đâu ạ?

Thầy trả lời:

Ở cổ họng đó.

Trò hỏi:

Pháp trần là lời nói nhỏ của tánh Phật phát ra. Mà tánh Phật thì nằm ở trung tâm của não bộ thì nó phải phát ra từ "Tánh Phật rung động" phát ra. Thế tại sao Bác lại nói là nó phát ra từ cổ họng ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ con người ta mắt tai mũi miệng ý thân để làm cái gì? Tiếng nói nó phát ở cổ họng chứ chả lẽ nó phát bằng con mắt. Nó phát ra cái thân mình gọi là xúc chạm. Phát ra con mắt gọi là thấy. Phát ra lỗ tai gọi là nghe. Thấy không? Mắt tai mũi miệng ý thân. Cái ý là cái tánh đó. Con người ta lục căn 6 trần. Lục căn mắt tai mũi miệng ý thân tiếp xúc 6 trần. 

Con mắt thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng động. Cái miệng nếm mùi vị. Cái lỗ mũi ngửi mùi hôi hay là không hôi. Còn cái thân là xúc chạm. Kêu bằng lục căn tiếp xúc 6 trần. Nếu mà thanh tịnh chính đây là Phật nhân. Còn nếu mà phát xúc chạm mà khởi niệm gọi là phàm phu. Nên nhớ chỗ đó.

TRI KIẾN LẬP TRI TỨC VÔ MINH BỔN

TRI KIẾN BẤT LẬP TRI TỨC TÁNH NIẾT BÀN.

Tánh niết bàn tức là thanh tịnh đó. Chữ bổn là chữ gốc. Cái gốc anh thanh tịnh hay là cái gốc anh luân hồi là do cái tưởng này nè, do cái ý tưởng nó đi đó.

  2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

57 Tại sao pháp trần lại phát ra từ cổ họng mà không phát từ tánh Phật

Trò hỏi:

Trung ấm thân phát pháp trần thì phát ra ở đâu ạ?

Thầy trả lời:

Ở cổ họng đó.

Trò hỏi:

Pháp trần là lời nói nhỏ của tánh Phật phát ra. Mà tánh Phật thì nằm ở trung tâm của não bộ thì nó phải phát ra từ "Tánh Phật rung động" phát ra. Thế tại sao Bác lại nói là nó phát ra từ cổ họng ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ con người ta mắt tai mũi miệng ý thân để làm cái gì? Tiếng nói nó phát ở cổ họng chứ chả lẽ nó phát bằng con mắt. Nó phát ra cái thân mình gọi là xúc chạm. Phát ra con mắt gọi là thấy. Phát ra lỗ tai gọi là nghe. Thấy không? Mắt tai mũi miệng ý thân. Cái ý là cái tánh đó. Con người ta lục căn 6 trần. Lục căn mắt tai mũi miệng ý thân tiếp xúc 6 trần.

Con mắt thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng động. Cái miệng nếm mùi vị. Cái lỗ mũi ngửi mùi hôi hay là không hôi. Còn cái thân là xúc chạm. Kêu bằng lục căn tiếp xúc 6 trần. Nếu mà thanh tịnh chính đây là Phật nhân. Còn nếu mà phát xúc chạm mà khởi niệm gọi là phàm phu. Nên nhớ chỗ đó.

TRI KIẾN LẬP TRI TỨC VÔ MINH BỔN

TRI KIẾN BẤT LẬP TRI TỨC TÁNH NIẾT BÀN.

Tánh niết bàn tức là thanh tịnh đó. Chữ bổn là chữ gốc. Cái gốc anh thanh tịnh hay là cái gốc anh luân hồi là do cái tưởng này nè, do cái ý tưởng nó đi đó.

:

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com