Episode 40

full
Published on:

3rd Jul 2022

Tại sao người tu theo thiền tông thường bị thánh thử, cách khắc phục là gì

40 Tại sao người tu theo Thiền tông thường bị thánh thử, cách khắc phục là gì

Trò hỏi:

Tại sao người tu theo Thiền tông thường bị Thánh thử? Cách khắc phục là như thế nào?

Thầy trả lời:

Tu Thiền tông, là… Cái Thiền tông thì nói đúng ra nó mới ra đời đây. Cái hồi trước, bởi vì nó Thiền tông nó không có đi lộ diện, thành ra không ai hiểu. Thiền tông nó đi âm thầm mấy ngàn năm nay, không ai hiểu nó đi đâu, mà nó làm cái gì. Nhưng mà lâu lâu, mấy ông Tổ ông hé ra một chút xíu, nó hiểu nó nghe nhưng mà nó không hiểu là tu làm sao. Vì thế, có nhiều người, họ nghe tu Thiền tông, nó cũng "ờ, tôi tu Thiền tông, khôi phục Thiền tông" nhưng sự thật họ không hiểu, họ tưởng ra họ làm nó sai.

Mà khi nào Thiền tông chính thức được công bố ra rồi, người ta chỉ thứ lớp ra thì lúc đó người ta mới hiểu.

Vì thế mà những người mà tu càng lâu, rất ghét cái Thiền tông. Bởi vì nói bằng sự thật, mấy ông tưởng mà, nói bằng sự thật thì cái tưởng của mấy ông mất luôn "ủa, trước nay, mấy chục năm nay, tôi tưởng nó vậy, ai dè giờ ông ra ông bỏ hết" là nó ghét, nó không tu được luôn, nó chửi luôn đó.

Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu. Chứ sự thật, nếu mà người ta đừng có tu là người ta không ghét. Vì thế mà, mấy người tu người ta ghét cái Thiền tông là chỗ này. "Trước giờ tôi tu nó vậy, 80 năm - 70 năm tôi tu nó vậy, bây giờ ông lại ông nói nó trật lất hết trọi", thì người ta ghét, người ta tìm cách người ta phá mình. Nó vậy thôi.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

40 Tại sao người tu theo Thiền tông thường bị thánh thử, cách khắc phục là gì

Trò hỏi:

Tại sao người tu theo Thiền tông thường bị Thánh thử? Cách khắc phục là như thế nào?

Thầy trả lời:

Tu Thiền tông, là… Cái Thiền tông thì nói đúng ra nó mới ra đời đây. Cái hồi trước, bởi vì nó Thiền tông nó không có đi lộ diện, thành ra không ai hiểu. Thiền tông nó đi âm thầm mấy ngàn năm nay, không ai hiểu nó đi đâu, mà nó làm cái gì. Nhưng mà lâu lâu, mấy ông Tổ ông hé ra một chút xíu, nó hiểu nó nghe nhưng mà nó không hiểu là tu làm sao. Vì thế, có nhiều người, họ nghe tu Thiền tông, nó cũng "ờ, tôi tu Thiền tông, khôi phục Thiền tông" nhưng sự thật họ không hiểu, họ tưởng ra họ làm nó sai.

Mà khi nào Thiền tông chính thức được công bố ra rồi, người ta chỉ thứ lớp ra thì lúc đó người ta mới hiểu.

Vì thế mà những người mà tu càng lâu, rất ghét cái Thiền tông. Bởi vì nói bằng sự thật, mấy ông tưởng mà, nói bằng sự thật thì cái tưởng của mấy ông mất luôn "ủa, trước nay, mấy chục năm nay, tôi tưởng nó vậy, ai dè giờ ông ra ông bỏ hết" là nó ghét, nó không tu được luôn, nó chửi luôn đó.

Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này thì mới hiểu. Chứ sự thật, nếu mà người ta đừng có tu là người ta không ghét. Vì thế mà, mấy người tu người ta ghét cái Thiền tông là chỗ này. "Trước giờ tôi tu nó vậy, 80 năm - 70 năm tôi tu nó vậy, bây giờ ông lại ông nói nó trật lất hết trọi", thì người ta ghét, người ta tìm cách người ta phá mình. Nó vậy thôi.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com