Episode 41

full
Published on:

3rd Jul 2022

Người tu thiền tông ở 1 mình, bệnh không đi khám, chỉ lo tạo công đức là đúng hay sai

41 Người tu Thiền tông ở 1 mình, bệnh không đi khám, chỉ lo tạo công đức là đúng hay sai

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông khi về già, họ chỉ ngủ một mình, ít nói chuyện, có bệnh thì cũng không đi khám, họ chỉ lo tạo Công đức. Vậy thì người tu Thiền tông này là tu đúng hay tu sai?

Thầy trả lời:

Tu sai, chết, muốn chết sớm, tu kiểu này muốn chết sớm. Bệnh thế gian này, đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông cũng nói vậy "đói ăn mệt ngủ". Chứ làm gì phải ở một mình? Có gia đình phải sinh hoạt với gia đình. Gia đình, người nào thích cái này thì mình nói cho người ta nghe, không thích thôi, dẹp, đừng có nói tới, thà đi nói hàng xóm. 

Bởi vì con suy nghĩ thế này, cái chùa Thiền tông hồi sáng truyền thiền, con thấy không? 37 người, có cái người nào ở đất Long An không? Toàn ở đâu không, đất Long An hoàn toàn không có 1 người. Đất Long An là tại cái chùa này nè, mà không có, mà ở đâu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đồng bằng. 

Đó, nó khó là cái chỗ đó. Mình chứng minh rằng, tất cả, khi mà buổi lễ truyền thiền mấy chục người, bây giờ không biết truyền thiền mấy ngàn người rồi đó, chưa có, đất Long An chỉ có 1- 2 người thôi, mà ở đâu không, mà nước ngoài có nhiều. Mà thứ nhất, ở ngoài Bắc nhiều nhất, là sao? Ngoài Bắc là cái gốc của Thiền tông. Chính cái Thiền tông này là ngoài Bắc đưa vô trong Nam, Trần Nhân Tông đưa vô trong Nam, chứ không phải nó có chỗ này. Nhưng mà tại ông Thích Ca ông bảo ông Trần Nhân Tông tới ngày này phải đem vô trong cái đất Long An, giao cho bà Long Nữ bà phổ biến ra. Thì cái này, ý ông Phật vậy, thì cái người sau người ta phải thực hiện đúng cái lời ông thôi.

Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

41 Người tu Thiền tông ở 1 mình, bệnh không đi khám, chỉ lo tạo công đức là đúng hay sai

Trò hỏi:

Người tu Thiền tông khi về già, họ chỉ ngủ một mình, ít nói chuyện, có bệnh thì cũng không đi khám, họ chỉ lo tạo Công đức. Vậy thì người tu Thiền tông này là tu đúng hay tu sai?

Thầy trả lời:

Tu sai, chết, muốn chết sớm, tu kiểu này muốn chết sớm. Bệnh thế gian này, đói ăn mệt ngủ, Trần Nhân Tông cũng nói vậy "đói ăn mệt ngủ". Chứ làm gì phải ở một mình? Có gia đình phải sinh hoạt với gia đình. Gia đình, người nào thích cái này thì mình nói cho người ta nghe, không thích thôi, dẹp, đừng có nói tới, thà đi nói hàng xóm.

Bởi vì con suy nghĩ thế này, cái chùa Thiền tông hồi sáng truyền thiền, con thấy không? 37 người, có cái người nào ở đất Long An không? Toàn ở đâu không, đất Long An hoàn toàn không có 1 người. Đất Long An là tại cái chùa này nè, mà không có, mà ở đâu ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam, đồng bằng.

Đó, nó khó là cái chỗ đó. Mình chứng minh rằng, tất cả, khi mà buổi lễ truyền thiền mấy chục người, bây giờ không biết truyền thiền mấy ngàn người rồi đó, chưa có, đất Long An chỉ có 1- 2 người thôi, mà ở đâu không, mà nước ngoài có nhiều. Mà thứ nhất, ở ngoài Bắc nhiều nhất, là sao? Ngoài Bắc là cái gốc của Thiền tông. Chính cái Thiền tông này là ngoài Bắc đưa vô trong Nam, Trần Nhân Tông đưa vô trong Nam, chứ không phải nó có chỗ này. Nhưng mà tại ông Thích Ca ông bảo ông Trần Nhân Tông tới ngày này phải đem vô trong cái đất Long An, giao cho bà Long Nữ bà phổ biến ra. Thì cái này, ý ông Phật vậy, thì cái người sau người ta phải thực hiện đúng cái lời ông thôi.

2022/07/03 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com