Episode 59

full
Published on:

2nd Aug 2023

Tại sao cô hồn dụ dỗ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này

59 Tại sao cô hồn dụ dỗ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này

Câu hỏi:

Tại sao cô hồn tìm đủ mọi cách dụ dỗ để giữ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này?

Trả lời:

Phải biết ở thế giới này gọi là thế giới âm dương, tánh người cũng là tánh âm dương. 7 thứ tánh âm của con người là do Ban Thánh chúa thế giới quản lý. Tánh người nào sử dụng tánh âm nhiều, thì các loài cô hồn giúp tánh người này tham - ác và kiến chấp nhiều để tánh người thỏa mãn. Đây là cô hồn giúp tánh người, chứ cô hồn có cản tạo công đức đâu. 

Điển hình người tu theo đạo Phật là buông bỏ hết mà không chịu buông bỏ, mà thích ngồi trên cao để chỉ huy mọi người nữa chứ. Vì ngồi trên cao thì cô hồn phải giúp cho thỏa mãn cho tánh tham của con người.

Nếu nói cô hồn dụ dỗ là không đúng.

Người tu buông bỏ việc đời

       Không chịu buông bỏ mà ngồi trên cao

Không hiểu đạo Phật dạy sao

    Nói bậy nói bạ làm sao đúng lời.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

59 Tại sao cô hồn dụ dỗ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này

Câu hỏi:

Tại sao cô hồn tìm đủ mọi cách dụ dỗ để giữ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này?

Trả lời:

Phải biết ở thế giới này gọi là thế giới âm dương, tánh người cũng là tánh âm dương. 7 thứ tánh âm của con người là do Ban Thánh chúa thế giới quản lý. Tánh người nào sử dụng tánh âm nhiều, thì các loài cô hồn giúp tánh người này tham - ác và kiến chấp nhiều để tánh người thỏa mãn. Đây là cô hồn giúp tánh người, chứ cô hồn có cản tạo công đức đâu.

Điển hình người tu theo đạo Phật là buông bỏ hết mà không chịu buông bỏ, mà thích ngồi trên cao để chỉ huy mọi người nữa chứ. Vì ngồi trên cao thì cô hồn phải thỏa mãn cho tánh tham của con người.

Nếu nói cô hồn dụ dỗ là không đúng.

Người tu buông bỏ việc đời

Không chịu buông bỏ mà ngồi trên cao

Không hiểu đạo Phật dạy sao

Nói bậy nói bạ làm sao đúng lời.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien