Episode 58

full
Published on:

2nd Aug 2023

Có tánh Phật nào được vô ban thần thánh tiên làm việc khi mới vào trái đất

58 Có tánh Phật nào được vô ban thần thánh tiên làm việc khi mới vào trái đất không

Câu hỏi:

Có trường hợp nào các tánh Phật được trở về Phật giới mà không thông qua các nguyên tắc thông thường của tam giới này không? Ví dụ như tánh Phật lần đầu tiên vào trái đất có thể xin vào Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc để tạo công đức, mà không cần mang thân người tạo nhân quả?

Trả lời:

Các tánh Phật nếu muốn vào Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc thì phải có phước đức lớn, mới có thể xin vào các Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc được. 

Giống như đứa học trò, mới vào lớp học chưa học chữ nào mà xin vào làm việc ở ngành giáo dục thì không thể được vậy, khi nào đứa học trò học biết được chữ nhiều rồi, vị quản lý cơ sở giáo dục xét hạnh kiểm xem coi có đủ tư cách phục vụ trong ngành giáo dục không, nếu đủ thì mới tiếp nhận. 

Ở Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc rất nghiêm khắc, chứ không phải đơn giản đâu, giống như làm việc ở cơ quan nhà nước vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

58 Có tánh Phật nào được vô ban thần thánh tiên làm việc khi mới vào trái đất không

Câu hỏi:

Có trường hợp nào các tánh Phật được trở về Phật giới mà không thông qua các nguyên tắc thông thường của tam giới này không? Ví dụ như tánh Phật lần đầu tiên vào trái đất có thể xin vào Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc để tạo công đức, mà không cần mang thân người tạo nhân quả?

Trả lời:

Các tánh Phật nếu muốn vào Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc thì phải có phước đức lớn, mới có thể xin vào các Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc được.

Giống như đứa học trò, mới vào lớp học chưa học chữ nào mà xin vào làm việc ở ngành giáo dục thì không thể được vậy, khi nào đứa học trò học biết được chữ nhiều rồi, vị quản lý cơ sở giáo dục xét hạnh kiểm xem coi có đủ tư cách phục vụ trong ngành giáo dục không, nếu đủ thì mới tiếp nhận.

Ở Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc rất nguyên tắc, chứ không phải đơn giản đâu, giống như làm việc ở cơ quan nhà nước vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien