Episode 19

full
Published on:

26th Jul 2020

Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào

19 Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào

Trò hỏi:

Các thầy thường hay nói là người nữ không tu thành Phật được, vậy người nữ muốn tu thành thân nam là tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Nói người nữ tu không thành Phật là nói tầm bậy, mấy ông ép người nữ mấy ông đó lừa mình chứ làm gì có chuyện đó, ai nam - nữ gì nó cũng có cái Tánh Phật, khi mới vô đây nếu mà Tánh Phật bị điện từ âm nó quét vô thì thành người nữ - điện từ dương nó quét thành người nam có như vậy, vô trong thế giới này nó phải tạo ra cái nhân quả nam nữ để nó sanh hoá, chứ nữ không vô đây làm sao sanh - nam không vô đây làm sao sanh. Có nghĩa là: người nam người nữ bằng nhau nhưng mà người nữ nó yếu hơn người nam nó mạnh hơn vậy thôi.

+ Còn về cái đầu: cái đầu người nữ khôn hơn người nam chớ không phải đùa, con nên nhớ rằng tất cả gia đình quán xuyên là do người nữ đó, người nam không quán xuyến gia đình được, người nam làm ra tiền nhưng mà người nữ quản lý thì cái gia đình đó sẽ giàu, còn ông chồng mà làm có tiền ông chồng quản lý tiền nhà đó nghèo, đó mình phải cân bằng nó vậy, còn nói mà người nữ tu không giải thoát đây là người ta bịa như vậy - do người ta không hiểu thế giới vật lý này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

19 Người nữ không thành phật được, vậy muốn thành thân nam phải tu thế nào

Trò hỏi:

Các thầy thường hay nói là người nữ không tu thành Phật được, vậy người nữ muốn tu thành thân nam là tu như thế nào?

Thầy trả lời:

Nói người nữ tu không thành Phật là nói tầm bậy, mấy ông ép người nữ mấy ông đó lừa mình chứ làm gì có chuyện đó, ai nam - nữ gì nó cũng có cái Tánh Phật, khi mới vô đây nếu mà Tánh Phật bị điện từ âm nó quét vô thì thành người nữ - điện từ dương nó quét thành người nam có như vậy, vô trong thế giới này nó phải tạo ra cái nhân quả nam nữ để nó sanh hoá, chứ nữ không vô đây làm sao sanh - nam không vô đây làm sao sanh. Có nghĩa là: người nam người nữ bằng nhau nhưng mà người nữ nó yếu hơn người nam nó mạnh hơn vậy thôi.

+ Còn về cái đầu: cái đầu người nữ khôn hơn người nam chớ không phải đùa, con nên nhớ rằng tất cả gia đình quán xuyên là do người nữ đó, người nam không quán xuyến gia đình được, người nam làm ra tiền nhưng mà người nữ quản lý thì cái gia đình đó sẽ giàu, còn ông chồng mà làm có tiền ông chồng quản lý tiền nhà đó nghèo, đó mình phải cân bằng nó vậy, còn nói mà người nữ tu không giải thoát đây là người ta bịa như vậy - do người ta không hiểu thế giới vật lý này.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien