Episode 31

full
Published on:

30th Sep 2022

Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào

31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào

Trò hỏi:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như sau:

+ Thứ nhất, đói ăn mệt ngủ.

+ Thứ hai, có gia đình lo cho gia đình.

+ Thứ ba, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

Và hãy nghe lời dạy của tổ Huyền Quang:

Tánh Phật trong mình tìm chi

Nghe đói thì ăn nghe mệt ngủ đi

Tánh Phật có sẵn kiếm làm chi

Coi chừng ma nhập đi theo bọn nó.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào

Trò hỏi:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như thế nào ạ?

Thầy trả lời:

Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như sau:

+ Thứ nhất, đói ăn mệt ngủ.

+ Thứ hai, có gia đình lo cho gia đình.

+ Thứ ba, có tổ quốc lo cho tổ quốc.

Và hãy nghe lời dạy của tổ Huyền Quang:

Tánh Phật trong mình tìm chi

Nghe đói thì ăn nghe mệt ngủ đi

Tánh Phật có sẵn kiếm làm chi

Coi chừng ma nhập đi theo bọn nó.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien