Episode 18

full
Published on:

3rd Apr 2024

Nên nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người, vậy có nên góp ý chỗ sai của các thầy tu không

18 Nên nhìn lỗi mình không nhìn lỗi người, vậy có nên góp ý chỗ sai của các thầy tu không

Trò hỏi:

Hiện nay, tôi thấy rất nhiều các vị thầy thường xuyên tổ chức quỳ lạy và đọc 500 danh hiệu của các vị Bồ tát. Nếu chỉ biết đọc và quỳ lạy như vậy thì khác nào đạo cầu xin, lạy lục chứ không phải là đạo Phật nữa. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ tức hiểu biết một điều gì cũng cần phải được sáng suốt, không mơ hồ hay tưởng tượng. Có phải quý thầy đang reo rắc mầm mống mê tín cho quý Phật tử không ạ?

Thầy trả lời:;

Phần này chỉ là sai lầm thôi nên không được xếp vào hàng mê tín được.

Trò hỏi:

Đức Lục Tổ có nói “Nên thấy lỗi mình không thấy lỗi người”. Nếu như vậy có phải yếm thế không? Vì tôi thấy rất nhiều vị thầy thời nay giảng đạo không được thuận lý và khoa học cho lắm. Vậy mình có nên nói lên ý kiến và quan điểm của mình về những vị thầy này không?

Thầy trả lời::

Tu mà thấy lỗi mình không thấy lỗi người thì đây là lối tu để thành người hiền, không yếm thế, nhưng cũng không giải thoát được. Còn Thiền tông, học để hành cho thật đúng giúp người khác hiểu sự thật về đạo Phật để mình có hạt công đức mang trở về Phật giới ăn, để từ một Kim thân Phật siêu nhỏ thành một Kim thân Phật lớn.

Trò hỏi:

Tôi có nghe qua thầy Thích Chân Quang giảng đạo mà cá nhân tôi thấy không thuận lý nên tôi có nói đưa ra ý kiến về vị thầy này. Có nhiều người thầy nói mình là Phật tử không nên nói về các vị thầy này, họ nói sai hay không đúng đều có nhân quả của họ. Như vậy, tôi có nên góp ý và chỉ ra những điều mà tôi cảm thấy sai không, qua vài điều như sau: Thầy Thích Chân Quang nói:

- Người hay hát karaoke, chết sẽ làm ma câm.

- Người hay nằm võng đưa bàn chân ra ngoài đường là bàn chân mình đạp lên mặt người khác thì sẽ bị mất phước.

- Thợ xây bây giờ là do kiếp trước đi chiến tranh làm lính mà đốt phá nhà người ta, nên kiếp này mới làm thợ xây.

Thầy trả lời:

Mình hành theo Thiền tông thì chỉ lo cho Thiền tông thôi, giúp người khác hiểu biết là giác ngộ là để mình có hạt công đức. Chỉ vậy thôi, không phê bình chuyện của người khác.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien