Episode 32

full
Published on:

23rd Sep 2023

Muốn thành Phật có phải ăn chay không

32 Muốn thành Phật có phải ăn chay không

Trò hỏi:

Có người tu Thiền Tông nói rằng ăn chay không thành Phật được, nhưng muốn thành Phật thì phải ăn chay. Như vậy có đúng không, thưa Bác?

Thầy trả lời:

Ông Phật ông đâu có ăn chay đâu. Ăn chay hay ăn mặn là do cái cơ thể mình thôi. Còn giờ mình về được là do mình muốn có Công Đức không, công đức mà trong sáng thì về. Còn công đức không thấy là do ông bôi đó, ông bôi đó kể như ông không cho mình về. 

Cái chuyện thế gian này, cơ thể người ta ăn chay mà nó không có hợp thì người ta không ăn thôi. Còn ai thích ăn chay ăn, ai thích ăn mặn ăn, nó đâu có bắt buộc chuyện này. Nhưng mà bắt buộc anh phải Công Đức trong sáng, bắt buộc anh đừng kiến chấp mới về được. Còn anh trong sáng mà anh kiến chấp quá, cũng không cho anh về. 

Giống như mình đi đâu, mình đủ tư cách con người nó mới cho mình đi. Còn ở nhà cứ gây lộn hoài, khi đi ra làm chuyện lễ nghi nó không cho. Bản thân mình lo không được, thì lo cho người ta sao được.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien