Episode 31

full
Published on:

23rd Sep 2023

Hay cáu gắt tranh cãi trong cuộc sống gia đình, có ảnh hưởng tu giải thoát không

31 Hay tranh cãi cáu gắt, có ảnh hưởng tu giải thoát không

Trò hỏi:

Trong cuộc sống gia đình có nhiều nóng giận và tranh cãi với nhau. Như vậy có ảnh hưởng gì đến con đường tu giải thoát hay không?

Thầy trả lời

Này không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ, giải thoát là mình hiểu tất cả những cái này, mình buông tất cả chuyện của thế gian đi. Còn sống thì làm bình thường, nhưng mà chuyện gì nó xảy ra thì buông, đừng có dính tới nó. Mình tập được như vậy, thì mình được về an toàn. Mình về được hay không là do ông Thần quản lý mình đó. Mình làm gì thì ông Thần quản lý, đủ tư cách ông cho về, còn không đủ, ông không gửi lên cái Ban Tiễn Về Phật Giới thì làm sao mình về được. 

Đó, mình phải hiểu cho kĩ mà làm, học Thiền Tông là buông hết tất cả chuyện thế gian mà. Nhưng mà không phải buông là mình bỏ hết đâu. Ví dụ mình làm cái nghề gì thì mình theo cái nghề đó thôi. Đừng đi theo thứ nhất là mấy cái người nói này nói kia, người ta nói để người ta dụ mình đó. Bây giờ người nào kêu bằng “Hiểu giải thoát dạy giải thoát” nói mình nghe. Còn không hiểu giải thoát thì thôi, nói mình đừng có nghe. Nói nghe mất công lắm, ông nói 10 năm nay tôi không học được ông chữ nào hết. Thấy sao. Ông giỏi ông ngồi lên bàn ông nói: “Tôi cho hỏi tự do đó” thì ông đó mới là giỏi. Còn giảng sư đi ngồi ra khoe người ta giỏi đó, mà không để cái bảng cho hỏi tự do thì thôi. Ông đó kêu là vì danh thôi, hám danh thôi chứ làm cái gì.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien