Episode 19

full
Published on:

10th May 2020

Muốn dạy tinh hoa đạo phật ra thì phải làm sao

19 Muốn dạy tinh hoa đạo phật ra thì phải làm sao

Trò hỏi:

Thưa Bác! Nếu Đạo Phật muốn dạy Tinh hoa của Đạo ra thì Đạo Phật phải làm như thế nào?

Thầy trả lời:

+ Giáo hội Phật giáo nắm toàn quyền cái Đạo Phật, người cho ra cái này đây thì mấy ông chứ ai, tinh hoa Đạo Phật muốn ra thì phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra thì mới được còn ngoài ra không ai đưa ra được, ngoài ra không cách nào đưa ra được hết, đây thuộc kiểm soát của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chừng nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng ý ký tên cho công bố ra thì Tinh hoa Đạo Phật sẽ được ra tức khắc liền, còn không có vĩnh viễn đóng, đóng lại đợi ông A Dật Đa làm tiếp.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Nếu Đạo Phật có Tinh hoa rồi, các Chùa không chịu phổ biến ra thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

Nếu Đạo Phật mà có Tổ chức chuẩn đàng hoàng thì cái này rất dễ, bây giờ anh vô trụ trì Tôi ra lệnh anh công bố anh không công bố tôi đuổi anh đi ra, tôi kiếm ông khác vô có vậy thôi, gọi là đổi chủ Chùa thì Tinh hoa sẽ được đưa ra ngay thôi.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 10/05/2020 ở link bên dưới:

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-10-05-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

19 Muốn dạy tinh hoa đạo phật ra thì phải làm sao

Trò hỏi:

Thưa Bác! Nếu Đạo Phật muốn dạy Tinh hoa của Đạo ra thì Đạo Phật phải làm như thế nào?

Thầy trả lời:

+ Giáo hội Phật giáo nắm toàn quyền cái Đạo Phật, người cho ra cái này đây thì mấy ông chứ ai, tinh hoa Đạo Phật muốn ra thì phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa ra thì mới được còn ngoài ra không ai đưa ra được, ngoài ra không cách nào đưa ra được hết, đây thuộc kiểm soát của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chừng nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng ý ký tên cho công bố ra thì Tinh hoa Đạo Phật sẽ được ra tức khắc liền, còn không có vĩnh viễn đóng, đóng lại đợi ông A Dật Đa làm tiếp.

Trò hỏi:

Thưa Bác! Nếu Đạo Phật có Tinh hoa rồi, các Chùa không chịu phổ biến ra thì phải làm sao?

Thầy trả lời:

Nếu Đạo Phật mà có Tổ chức chuẩn đàng hoàng thì cái này rất dễ, bây giờ anh vô trụ trì Tôi ra lệnh anh công bố anh không công bố tôi đuổi anh đi ra, tôi kiếm ông khác vô có vậy thôi, gọi là đổi chủ Chùa thì Tinh hoa sẽ được đưa ra ngay thôi.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien