Episode 18

full
Published on:

10th May 2020

Đạo thiên chúa có dạy giải thoát không

18 Đạo thiên chúa có dạy giải thoát không

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Thiên Chúa có dạy giác ngộ - giải thoát không?

Thầy trả lời:

Đạo Thiên Chúa thì người ta dạy gọi là lên nước Thiên Đàng để hưởng Phước thôi,

Giải thoát này là độc quyền cho ông Phật Thích Ca trên thế giới này không có ông thứ hai dạy cái giải thoát, Ông Phật Thích Ca là một vị toàn năng - toàn giác người ta mới dạy được cái này, còn Thiên Chúa chỉ mở ra Thiên nhãn thôi không có mở Phật nhãn, người nào có Phật nhãn người đó mới dạy giải thoát được.

ví dụ: Đức Chúa Trời ông là có Thiên nhãn ông có một cái nước ông ở trên đó nước ông gọi là nước Thiên Đàng ở Bầu hoàng đạo hai của Tam giới lên đó, ở đấy hưởng sung sướng đời đời không chết mà chỉ có trở về thôi chứ không chết.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 10/05/2020 ở link bên dưới:

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-thien-tong-10-05-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

18 Đạo thiên chúa có dạy giải thoát không

Trò hỏi:

Thưa Bác! Đạo Thiên Chúa có dạy giác ngộ - giải thoát không?

Thầy trả lời:

Đạo Thiên Chúa thì người ta dạy gọi là lên nước Thiên Đàng để hưởng Phước thôi,

Giải thoát này là độc quyền cho ông Phật Thích Ca trên thế giới này không có ông thứ hai dạy cái giải thoát, Ông Phật Thích Ca là một vị toàn năng - toàn giác người ta mới dạy được cái này, còn Thiên Chúa chỉ mở ra Thiên nhãn thôi không có mở Phật nhãn, người nào có Phật nhãn người đó mới dạy giải thoát được.

ví dụ: Đức Chúa Trời ông là có Thiên nhãn ông có một cái nước ông ở trên đó nước ông gọi là nước Thiên Đàng ở Bầu hoàng đạo hai của Tam giới lên đó, ở đấy hưởng sung sướng đời đời không chết mà chỉ có trở về thôi chứ không chết.

2020/05/10 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien