Episode 21

full
Published on:

26th Jul 2020

Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu

21 Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu

Trò hỏi:

1 Phật tử hỏi 1 vị thầy Niết bàn ở đâu vị thầy đó trả lời cũng không biết Niết bàn đó ở đâu?

Thầy trả lời:

+ Chỗ thanh tịnh thanh tịnh vĩnh viễn gọi là Niết bàn bảo sở nó nằm Phật giới.

+ Chổ thanh tịnh mà có thời gian gọi là niết bàn hoá thành nằm ở trong trái đất này, mấy ông Alahan chui vô cái thanh tịnh ổng ở trong đó.

Ổng Thầy làm sao không có biết cái này, ổng giỡn mặt với cháu chớ làm sao không biết, cái niết bàn dễ ợt này làm sao không biết.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

21 Một vị giảng sư sao không biết Niết Bàn ở đâu

Trò hỏi:

1 Phật tử hỏi 1 vị thầy Niết bàn ở đâu vị thầy đó trả lời cũng không biết Niết bàn đó ở đâu?

Thầy trả lời:

+ Chỗ thanh tịnh thanh tịnh vĩnh viễn gọi là Niết bàn bảo sở nó nằm Phật giới.

+ Chổ thanh tịnh mà có thời gian gọi là niết bàn hoá thành nằm ở trong trái đất này, mấy ông Alahan chui vô cái thanh tịnh ổng ở trong đó.

Ổng Thầy làm sao không có biết cái này, ổng giỡn mặt với cháu chớ làm sao không biết, cái niết bàn dễ ợt này làm sao không biết.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien