Episode 15

full
Published on:

19th Apr 2023

Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không

15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhân quả luôn là chân lý. Gieo nhân gì gặt quả đó. Nhưng nhân quả không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, mà có sự linh động và có tình cảm, bởi có Thần, Thánh ở trên cao.” Xin hỏi:

- Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

- Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

- Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, sẽ có nhân quả như thế nào?

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy, không biết chút gì về đạo Phật.

- Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Thầy này nói quá bậy bạ, không hiểu chút gì về đạo Phật hết.

- Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, thì bị nhân quả hết. Còn như thế nào thì làm sao biết được, tùy theo sự sai nhiều hay ít, mà các vị Thần thực thi nhân quả thi hành.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

15 Luật nhân quả có phải do thần thánh quyết định không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Nhân quả luôn là chân lý. Gieo nhân gì gặt quả đó. Nhưng nhân quả không khô khan, tàn nhẫn, lạnh lùng, mà có sự linh động và có tình cảm, bởi có Thần, Thánh ở trên cao.” Xin hỏi:

+ Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

+ Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, sẽ có nhân quả như thế nào?

Trả lời:

+ Ý 1: Thầy này giảng tầm bậy, không biết chút gì về đạo Phật.

+ Ý 2: Thầy này đồng hóa Luật nhân quả với Thần Thánh, là có phản nhân quả không?

+ Thầy này nói quá bậy bạ, không hiểu chút gì về đạo Phật hết.

+ Ý 3: Người giảng sai về Luật nhân quả, thì bị nhân quả hết. Còn như thế nào thì làm sao biết được, tùy theo sự sai nhiều hay ít, mà các vị Thần thực thi nhân quả thi hành.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien