Episode 4

full
Published on:

19th Apr 2023

Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người

04 Giải thích khái niệm về đất và vai trò con người

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang giảng: “Đất là ở dưới này, là vai trò của con người trên cõi đời thực tế nhìn thấy được này”. Xin hỏi nhân dân:

- Ý 1: Thầy này giảng về đất như vậy có đúng với Giáo lý đạo Phật không?

- Ý 2: Xin nhân dân giải thích đầy đủ các chúng sinh trong trái đất này!

- Ý 3: Xin nhân dân giải thích vai trò của con người trong trái đất này.

Trả lời:

- Ý 1: Thầy này giảng về đất như vậy là không đúng với Giáo lý đạo Phật chút nào. 

- Ý 2: Ở trái đất này có 8 loài sống chung như sau:

1. Loài người:

2. Loài thần.

3. Loài thánh.

4. Loài tiên.

5. Loài chúa.

6. Loài súc sinh.

7. Loài địa ngục.

8. Loài thực vật.

- Ý 3: Vai trò của con người trong trái đất này gồm có 4 phần:

+ Phần 1: Cho tánh Phật mượn thân và tánh người tạo công đức mang trở về Phật giới thành Phật.

+ Phần 2: Lo cho bản thân.

+ Phần 3: Lo cho gia đình.

+ Phần 4: Lo cho tổ quốc.

Nếu nghe loài nào mà làm sai 4 nhiệm vụ này thì bị nhân quả đi 1 trong 2 nơi như sau:

+  Một là làm hoa báo.

+  Hai là xuống địa ngục.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien