Episode 8

full
Published on:

3rd Jun 2024

Đấng tạo hoá là ai, tạo hoá ra cái gì

08 Đấng tạo hoá là ai, tạo hoá ra cái gì

Trò hỏi:

Cái gọi là Đấng tạo hoá, thực chất là có hay không có?

Thầy trả lời:

Thực chất có cái gọi là Đấng tạo hoá.

Trò hỏi:

Nếu có Đấng tạo hoá, thì đó là ai?

Thầy trả lời:

Đó chính là vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, phụ trách Địa Giới sản xuất ra các hành tinh ngũ hành và muôn loài sống ở trên Trái đất này.

Trò hỏi:

 Vị Đấng tạo hoá này sinh ra từ đâu?

Thầy trả lời:

Vị này được sinh ra từ những hạt điện từ Âm Dương 5 màu sắc ở bầu Trời Dục Giới. 

Trò hỏi:

Tạo ra cái gì, hoá ra từ đâu, mà được gọi là Đấng tạo hoá?

Thầy trả lời:

Đấng tạo hóa này tạo ra những cái như sau:

  1. Thứ nhất: Tạo ra Trái đất.
  2. Thứ hai: Đó là làm cho các vị Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Quỷ…từ những cái hạt điện từ rất là nhỏ, thành là các vị Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Quỷ… gọi là Hoá. Vì thế, mà vị chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới này thực hiện được các phần nêu trên, nên được gọi là Đấng tạo hoá

Trò hỏi:

Sự hình thành của các hành tinh trong tam giới này như thế nào?

Thầy trả lời:

Sự hình thành các hành tinh trong tam giới, là do quá trình sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách bầu Địa giới, lập ra Ban sản xuất ra 6 hành tinh ngũ hành ở Địa Giới, rồi mỗi một hành tinh sản xuất qua 18 công đoạn. Còn 18 công đoạn này, cụ thể là gì thì Ban giải đáp của chúng tôi không thể trả lời ngắn gọn ở trên đây được. Cho nên, khi nào quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được phép xuất bản ra, tôi sẽ xin và tặng cho chị một quyển, lúc đó chị sẽ biết 18 công đoạn sản xuất ra 6 hành tinh ngũ hành này là gì và ra sao.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/6/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien