Episode 7

full
Published on:

3rd Jun 2024

Các loài sống trong tam giới sinh ra như thế nào

07 Các loài sống trong tam giới sinh ra như thế nào

Trò hỏi:

Có bao nhiêu loài sống trong tam giới?

Thầy trả lời:

  Ở trong tam giới thì có 4 loài sống chung đó là:

  1. Đầu tiên là loài Trời Dục Giới.
  2. Kế tiếp, là đến loài Trời Hữu Sắc.
  3. Tiếp theo đó là loài Trời Cực Lạc.
  4. Rồi cuối cùng là loài Trời Vô Sắc.

Trò hỏi:

Các loài trong tam giới sinh ra từ đâu?

Thầy trả lời:

Các loài ở trong tam giới thì được sinh ra từ hạt điện từ Âm Dương của mỗi loài, ở trong tam giới.

Trò hỏi:

 Loài nào được hình thành đầu tiên ở trong Hệ Mặt Trời?

Thầy trả lời:

Loài Trời Dục Giới thì được hình thành đầu tiên ở trong Hệ Mặt Trời.

Trò hỏi: 

Loài đầu tiên hình thành trong Hệ Mặt Trời như thế nào?

Thầy trả lời:

Loài đầu tiên mà hình thành ở trong Hệ Mặt Trời đó như sau:

Ở trong tam giới thì loài Trời Dục Giới có sức mạnh cao nhất, do đó khi mà cụm điện từ Âm Dương dục giới cuốn hút với nhau rồi đến khi nhả ra, thì sẽ văng ra những hạt điện từ Âm Dương siêu nhỏ, mỗi hạt điện từ này sẽ có 4 đặc tính như sau:

  1. Đặc tính thứ nhất là hay thấy, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới thấy.
  2. Đặc tính thứ hai là hay nghe, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới nghe.
  3. Đặc tính thứ ba là hay nói, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới nói.
  4. Đặc tính thứ tư là hay biết, cho nên được gọi là thân Trời siêu nhỏ Dục Giới biết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/6/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien