Episode 25

full
Published on:

30th Sep 2022

Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 4 xe: Xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen. Xin giải thích ý nghĩa của 4 xe này ạ?

Thầy trả lời:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật thấy và biết bằng tri và kiến tánh Phật của người tu.

Các con của ông Trưởng giả ham mê chơi trong nhà lửa, đang bị cháy, không chịu ra ngoài, nên ông Trưởng giả có bày ra 4 xe để dụ các con của ông ra ngoài nhà đang cháy để vui chơi với những chiếc xe này.

Xe dê tượng trưng pháp môn tiểu thừa.

Xe hươu tượng trưng pháp môn trung thừa.

Xe trâu đen tượng trưng pháp môn đại thừa.

Xe trâu trắng tượng trưng pháp môn trắng bạch, hiểu rõ tất cả vạn vật ở trái đất này gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Đến đời Tổ thứ 2 gọi là Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 4 xe: Xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen. Xin giải thích ý nghĩa của 4 xe này ạ?

Thầy trả lời:

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật thấy và biết bằng tri và kiến tánh Phật của người tu.

Các con của ông Trưởng giả ham mê chơi trong nhà lửa, đang bị cháy, không chịu ra ngoài, nên ông Trưởng giả có bày ra 4 xe để dụ các con của ông ra ngoài nhà đang cháy để vui chơi với những chiếc xe này.

Xe dê tượng trưng pháp môn tiểu thừa.

Xe hươu tượng trưng pháp môn trung thừa.

Xe trâu đen tượng trưng pháp môn đại thừa.

Xe trâu trắng tượng trưng pháp môn trắng bạch, hiểu rõ tất cả vạn vật ở trái đất này gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Đến đời Tổ thứ 2 gọi là Thiền tông.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: http://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien