Episode 23

full
Published on:

3rd Jul 2022

Lúc 3h sáng con tự nhiên dậy và nhớ bài đường về phật giới là do tánh phật hay do thánh

23 Lúc 3h sáng con tự nhiên dậy và nhớ bài đường về Phật giới là do tánh phật hay do thánh

Trò hỏi:

Khi đang ngủ 3-4h con thức dậy, tự con nhớ đường về Phật giới. Do tàng thức phát ra hay do ngũ thú tạp cư?

Thầy trả lời:

Cái này là tuỳ theo, thí dụ con đi nghe, nếu mà con thuộc làu cái này thì do cái tàng thức con phát ra. Mà con mà con thấy nó phát ra mà dường như nó có cái hiển linh trong đó, là do mấy ông Thánh, ông Thánh dụ.

Nhớ là phát ra một cách bình thường là được, đúng. Phát ra rồi thấy nó có hiển linh gì trong đó là chính mấy ông Thánh dụ mình, ông đội lốt giúp mình. Vì thế mà, tất cả một cái câu chuyện nhưng phải học cho rõ ràng thì mình mới trả lời được. Chứ có nhiều người vì thầy, ngồi thiền ta thấy này thấy kia, nhưng mà phải hiểu người ta thấy như thế nào? Thấy mà các loài Thánh giúp mình nó khác, còn tự cái tánh Phật của mình phát ra nó khác.

Đó phải hiểu cái cơ bản này, còn nếu mà mình không hiểu cơ bản này thì nó sai. Đa số bây giờ mà nói thiệt, ở đây mà tất cả những cái gì mà thấy này, thấy kia là 99% của mấy ông Thánh, chỉ có 1% là của mình thôi, nhưng mà phải hiểu cái này.

Vì thế mà, ông Phật ông bảo là: "Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma". Học xong rồi không có linh gì hết trọi hết trơn. Ông ngừa cho mình đó, trong này không có linh để làm cái gì. Mình sống một cách bình thường không cần linh. Tu về Phật giới có công đức đi, còn cái chuyện linh chuyện thế gian này thôi, để cho vui thôi.

Vô cái linh là bắt đầu mình đã khiếp nhược liền. Để ý nghen, tất cả mấy người tu mà thích hiển linh là khiếp nhược liền. Tôi thấy có nhiều, mà tôi không nói. Cái chùa này có nhiều vị mà cao tăng vô, thì tự nhiên quỳ lạy ông Phật, là thấy thua rồi, không đúng. Cao tăng không có lạy ai hết. Đó, mình thấy cỡ cấp bâc vậy mà vô quỳ, lạy ông Phật.

Chính ông Thích Ca ông còn nói, chùa này chùa Thiền tông "gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma", mà lạy cái gì? Tao ngồi đây chứ khi nào có hành lễ tao mới tới, chứ không ấy tụi nó tới đó. Nhà tao để trống, chừng nào mà có chuyện gì thì tao về, thì hành lễ thì tao mới về, tao rước về. Có ai có không? Tao rước về tao điểm mặt, tao rước về, còn không có tao vô đây làm cái gì? Thế giới này là của mấy ông Thánh, mình phải chú ý cái chuyện này thì mới hiểu cái đạo Phật được.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 03/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HIVeyXUIhWE

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-03-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcript

23 Lúc 3h sáng con tự nhiên dậy và nhớ bài đường về Phật giới là do tánh phật hay do thánh

Trò hỏi:

Khi đang ngủ 3-4h con thức dậy, tự con nhớ đường về Phật giới. Do tàng thức phát ra hay do ngũ thú tạp cư?

Thầy trả lời:

Cái này là tuỳ theo, thí dụ con đi nghe, nếu mà con thuộc làu cái này thì do cái tàng thức con phát ra. Mà con mà con thấy nó phát ra mà dường như nó có cái hiển linh trong đó, là do mấy ông Thánh, ông Thánh dụ.

Nhớ là phát ra một cách bình thường là được, đúng. Phát ra rồi thấy nó có hiển linh gì trong đó là chính mấy ông Thánh dụ mình, ông đội lốt giúp mình. Vì thế mà, tất cả một cái câu chuyện nhưng phải học cho rõ ràng thì mình mới trả lời được. Chứ có nhiều người vì thầy, ngồi thiền ta thấy này thấy kia, nhưng mà phải hiểu người ta thấy như thế nào? Thấy mà các loài Thánh giúp mình nó khác, còn tự cái tánh Phật của mình phát ra nó khác.

Đó phải hiểu cái cơ bản này, còn nếu mà mình không hiểu cơ bản này thì nó sai. Đa số bây giờ mà nói thiệt, ở đây mà tất cả những cái gì mà thấy này, thấy kia là 99% của mấy ông Thánh, chỉ có 1% là của mình thôi, nhưng mà phải hiểu cái này.

Vì thế mà, ông Phật ông bảo là: "Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma". Học xong rồi không có linh gì hết trọi hết trơn. Ông ngừa cho mình đó, trong này không có linh để làm cái gì. Mình sống một cách bình thường không cần linh. Tu về Phật giới có công đức đi, còn cái chuyện linh chuyện thế gian này thôi, để cho vui thôi.

Vô cái linh là bắt đầu mình đã khiếp nhược liền. Để ý nghen, tất cả mấy người tu mà thích hiển linh là khiếp nhược liền. Tôi thấy có nhiều, mà tôi không nói. Cái chùa này có nhiều vị mà cao tăng vô, thì tự nhiên quỳ lạy ông Phật, là thấy thua rồi, không đúng. Cao tăng không có lạy ai hết. Đó, mình thấy cỡ cấp bâc vậy mà vô quỳ, lạy ông Phật.

Chính ông Thích Ca ông còn nói, chùa này chùa Thiền tông "gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma", mà lạy cái gì? Tao ngồi đây chứ khi nào có hành lễ tao mới tới, chứ không ấy tụi nó tới đó. Nhà tao để trống, chừng nào mà có chuyện gì thì tao về, thì hành lễ thì tao mới về, tao rước về. Có ai có không? Tao rước về tao điểm mặt, tao rước về, còn không có tao vô đây làm cái gì? Thế giới này là của mấy ông Thánh, mình phải chú ý cái chuyện này thì mới hiểu cái đạo Phật được.

2022/07/03 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
TAN DIEU ZEN PAGODA
VIETNAMESE ZEN ZONG
PRACTICE THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
- Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
- Website:
https://thientongmt.com
https://thientong.com
https://zenzongmt.com
- Phone: (+84) 916 01 66 27
- Email: thientongmt@gmail.com