Episode 20

full
Published on:

3rd Apr 2024

Tu sĩ đạo Phật hay chê đạo khác, có nên không

20 Tu sĩ đạo Phật hay chê đạo khác, có nên không

Trò hỏi:

Các vị tu sĩ bên đạo Phật mà lại hay chê và soi mói bài bác đạo bạn như vậy thì có dễ gây xung đột giữa các Tôn giáo hay không, Giáo lý đạo Phật có dạy như vậy hay không? Hay là vì đạo Phật không có Giáo lý, nên các thầy mới tưởng sao nói vậy. Chẳng hạn như thầy Thích Nhật Từ nói mình là Phật tử bên đạo Phật thì không nên ăn ké, thầy đặc biệt nhấn mạnh cái từ là “Không nên ăn ké Noel của đạo bạn, tức đạo Thiên chúa”. Còn thầy Thích Thiện Xuân nói “Đạo Thiên chúa tu sau cùng cũng chỉ là con chiên thôi, buồn buồn nó bỏ vô chảo nó chiên luôn đó”. Một vị thầy mà lại đi dùng những ngôn từ như vậy thì có nên không ạ?

Thầy trả lời:

Người tu theo Thiền tông thì chỉ lo cho Thiền tông thôi, không chê bai ai hết, ai không hiểu thì mình giúp cho họ hiểu, không hiểu thì thôi.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 3/4/2024

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Show artwork for DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

About the Podcast

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Specialising in teaching ENLIGHTENMENT and LIBERATION
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien